جدیدترین مطالب امروز

مشکلات تک فرزندی و چند دقیقه به دور از حاشیه

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

مشکلات تک فرزندی و چند دقیقه به دور از حاشیه

از جمله مشکلات بی شمار روحی و اجتماعی که در کمین خانواده هایی است که تک فرزندی را برمی گزینند ، به ضعف شدید در رفتار های اجتماعی کودک می توان اشاره کرد .

به این موضوع که چرا اکثر افراد یا بچه دار نمی شوند و یا اگر هم صاحب فرزند شوند به یک فرزند اکتفا می کنند و اصطلاحا تک فرزندی را برمی گزینند کاری نداریم ؛ دلیل این امر می تواند مشکلاتی از قبیل هزینه ، عدم وجود وقت کافی برای رشد و نمو فرزند ، در حالت کلی میل اندک و نداشتن رغبت کافی برای بچه دار شدن و … باشد ؛ اما از آسیب هایی که ممکن است در تک فرزندی گریبان کودک شما را بگیرد فکر کرده اید ؟

خانواده هایی که جهت گسترش خود به تک فرزندی بسنده می کنند ، کدکانی پرتوقع را وارد جامعه می کنند ، شاید در مرحله ای خود والدین نیز از اخلاق حاکم بر فرزند خود ناراض باشند اما به دلیل توجه بیش از حد به فرزندشان ، خواسته یا ناخواسته کودک را پرتوقع و زودرنج و کم صبر بارآورده اند . اکثرغریب به اتفاق تک فرزند ها تحمل شکست را در زمینه های مختلف اجتماعی ندارند و ممکن است واکنش های متفاوتی در مقابل شکست و ناکامی از خود نشان دهند ( فعلا هنجارشکنی های احتمالی را در رفتار تک فرزند ها کنار می گذاریم ) ، مگر آن دسته از افرادی که در گروه های دوستی نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و درصدد رفع آن ها برمی آیند .

بیشتر معایب تک فرزندی با رفتار صحیح والدین و همچنین قرار گرفتن کودک در گروه های دوستی مناسب قابل رفع می باشد . اثرات سوء تک فرزندی را می توان از یک دید به جنسیت نسبت داد وآسیب های روانی یک فرزند دختر در مقابل چند فرزند پسر و یا بالعکس را بخشی از معایت تک فرزندی ( به نوعی ) دانست .

سست شدن پیوند بین اعضای خانواده و نداشتن رغبت چندان برای حضور در جمع های فامیلی از دیگر رفتارهایی است که در تک فرزندی بروز می کند ، واضح است که امروزه این جای خالی ها برای فرزند با دنیای تکنولوژی پرخواهد شد .

فاکتور گرفته از موارد که والدین راه تربیتی صحیح را در پیش می گیرند ، کنترل بیش از حد والدین بر روی رفتار و کارهای کودک در تک فرزندی می تواند اثرات منفی زیادی به همراه داشته باشد که بیشتر این آسیب ها متوجه رفتار و فعالیت های اجتماعی شخص می شود .

مرتبط ها

قالب خبری