جدیدترین مطالب امروز

مسائل مالی که مانع ازدواج می شوند از این قرارند

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

مسائل مالی که مانع ازدواج می شوند از این قرارند

در دوره ای از زمان قرار گرفته ایم که حرف در مورد سبک گرفتن مسائل مالی ازدواج نشانگر فکری بسته و یا در حالت خوشبینانه تنها یک شعار به حساب می آید .

از جمله مسائل مالی که خواسته یا ناخواسته در جلسات خواستگاری بیان می شود بحث مهریه ، درآمد ماهیانه و… است ، به دنبال آن جهاز سنگینی است که تدارک داده می شود اما آیا این موارد موانع اصلی ازدواج هستند یا مواردی مانند خانه های مجردی ، آزادی های بیش از حد و… نیز در میان نقش دارند ؟ بدون شک این موارد بدون تاثیر نخواهند بود اما نقشی که مسائل مالی در حیطه ی ازدواج دارد به مراتب پررنگ تر از هر گزینه ی دیگری است .

از رسومی که در گذشته به آن اهمیت می دانند حضور بزرگان فامیل در مراسم خواستگاری و رفت و آمد های پیش از ازدواج بین خانواده ها بود که شاید امروزه کمرنگ تر شده باشد ، مزیت این رفت و آمد ها توجه به موارد مختلف از دیدگاه های متفاوت بوده و استفاده از تجربیات تمام افراد ، شاید مسائل مالی برای شخصی در یک لحظه چنان اهمیت بالایی پیدا کند که موارد مثبت را نبیند و برای دیدن آن ها نیاز به یادآوری و تذکر داشته باشد و یا بالعکس چنان احساسی تصمیم بگیرد که حد معقول مسائل مالی و بخش درآمدی را فراموش کند و برای تصمیم گیری بهتر به تجربه و شناخت بزرگ تر ها نیاز داشته باشد .

وقتی تمام موارد خوب باشد یا در حد قبولی واقع گردد ( از جمله هم کفو بودن و… ) مراسم را بر سر مواردی نظیر مهریه یا مسائل مالی دیگر بهم نمی زنند .

در این جا به یک مورد اشاره می شود : ” نگرانی شرک آلود ” که در مورد مواردی صدق می کند که با وجود ایمان زبانی به خداوند در عمل نشانه ای از اعتقاد به قدرت او در رفتار و تصمیم های ما نمودار نباشد ، دیده یا شنیده نشده شخصی با ازدواج کردن در مسائل مالی به تنگدستی بر بخورد بلکه تنها گشایش بوده که با ازدواج و همچنین تولد هر فرزند در زندگی خود شاهد بود ؛ مگر اشخاصی که با بلندپروازی و چشم و همچشمی موقعیت های خوب زندگی را به سیاه ترین لحظات تبدیل کرده اند و یا از ابتدا شغلی نداشته اند و خواهان راحت طلبی بوده اند .
مسائل مالی را جدی بگیرید تا اندازه ای که برای شروع یک زندگی مناسب و لازم است ، با سختگیری در امر ازدواج بر سر مسائل مالی تنها این امر سفارش شده به تاخیر افتاده و لذتی که در سنین پایین دارد را نخواهد داشت .

مرتبط ها

قالب خبری