جدیدترین مطالب امروز

مدیریت خشم به همراه تکنیک های کنترل خشم

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

مدیریت خشم به همراه تکنیک های کنترل خشم

خشم و عصبانیت یکی دیگر از احساسات بشر است همانند : شادی ، ناراحتی ، تنفر و … در این مقاله درباره مدیریت خشم و چگونگی کنترل آن تکنیک هایی را بازگو می کنیم.

احساسات و عواطف از همان ابتدای خلقت با انسان ها پیوند خورده اند و در طول تاریخ بشری تکامل یافته تر شده اند .

مدیریت خشم ، فراگیری روش هایی برای کنترل خشم و مهارت حفظ آرامش و خونسردی است .

خشم و عصبانیت غالباً نتیجهٔ ناکامی ، یا احساس ممانعت و انسداد از دستیابی به چیزی است که حس می‌کنیم مهم است و انسان را برای مبارزه آماده می کند .

برنامه‌های مدیریت خشم ، عصبانیت را محرکی می‌دانند که نشأت ‌گرفته از علتی قابل‌ شناسایی است که می‌توان آن را با استدلال تحلیل و در صورت اقتضا برطرف کرد . باید توجه کرد که خشم نیز مانند هر احساس دیگری در انسان ، یک احساس کاملاً طبیعی است ، اما نحوهٔ رویارویی با آن باعث به وجود آمدن مسئله می‌شود .

خشم زمانی مشکل‌ساز می شود که فرد به خود یا اطرافیان آسیب بزند .

مدیریت خشم به معنی پنهان کردن عصبانیت در درون فرد یا سرکوب کردن آن نیست . بلکه باید سعی کند به نحو مناسبی با آن مواجه شود و روش های درست مقابله با آن فراگیرد .

مدیریت خشم و تکنیک‌های کنترل خشم

1- ترک محل و بازگشت
2- عذرخواهی کردن قبل از خشم
3- توجه به این مطلب که ارزش خشمگین شدن را دارد
4- نشخوار کردن فکرهای «عصبانیت ممنوع«
5- خوردنِ آب‌نبات
6- حرف زدن به جای داد و بیداد راه انداختن
7- ابراز خشم مؤثر
8- نحوهٔ ابراز خشم
9- پرهیز از مصاحبت با افراد خشمگین
10- جایگزین کردن واکنش نشان دادن با پاسخ منطقی به خشم
11- تشویق خود (بالا بردن اعتمادبه‌نفس در خود)
12- پذیرش موقعیت
13- داشتن جرأت

مرتبط ها

قالب خبری