ماکروسیستم و تعریف آن در علم روانشناسی چیست ؟

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : سپتامبر 12, 2020
:: موضوع : گوناگون » مقاله آزاد
ماکروسیستم و تعریف آن در علم روانشناسی چیست ؟

در این مقاله می خواهیم شما را با واژه ای تحت عنوان ماکروسیستم آشنا سازیم ! برای آشنایی هر چه بیشتر با ماکروسیستم و تعریف آن در علم روانشناسی همراه ما باشید .

سرانجام با ماکروسیستم ( بزرگ سیستم ) روبرو هستیم که منظور از آن نگرش ها، باورها، ارزش ها و ایدئولوژی های نهفته در بطن نهادهای اجتماعی یک اجتماع خاص است و همه این موارد بر کارکرد خانواده ای که کودک دارای مشکل بهداشت روانی است تاثیر می گذارند.

بیش از همه ، فرهنگ خاصی که خانواده را در بر گرفته تاثیر اساسی بر خانواده دارد. اگر در این فرهنگ بر ارزش های انسانی تاکید شود احتمال بیشتری وجود دارد که در مقایسه با فرهنگ هایی که بر ماده گرایی تاکید دارند نگرش های مثبت به نیازهای خاص این گونه کودکان به وجود آید ؛ هم چنین ناحیه و منطقه ای که خانواده در آن زندگی می کند می تواند در بسیاری از جنبه های مختلف زندگی خانوادگی موثر باشد.

به عنوان مثال در ماکروسیستم ، مقابله با مشکلات کودک دارای FBD در مناطق روستایی آسان تر از مناق شهری است. باورهای خاص گروه های قومی و مذهبی که خانواده به آن گروه ها تعلق دارد نیز می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر عمل خانواده ها در قبال نیازهای ویژه کودک داشته باشد. به علاوه افراد مختلف ، باورهای متفاوتی درباره رفتار غیر قابل پذیرش دارند و در صورتی که رفتار کودک با زمینه اجتماعی زندگی او همخوانی نداشته باشد ممکن است آن رفتار را انحراف از هنجار بدانند.

بنابراین قسمتی از فرایند درمان در برخی از موارد ممکن است هنجارمند کردن رفتار از دیدگاه دیگرانی باشد که برای کودک مهم هستند.

شرایط اقتصادی جامعه ای که خانواده در آن زندگی می کند نیز بر بسیاری از جنبه های زندگی مقابله خانواده های دارای کودکان با نیازهای ویژه تاثیر بسیار دارد و البته سیاستگذاری های اقتصادی و سیاسی جامعه هم در این امر تاثیر می گذارد. هم چنین نظام حقوقی جامعه در زمینه تفسیر قانون در مورد کودکان دچار FBD نقش دارد و اغلب مقررات و راهنمای عمل مراکز خدماتی بر اساس نظام حقوقی حاکم بر آن فراهم می شود که در نتیجه می تواند بر شمار بسیاری از خانواده های دارای چنین مشکلاتی تاثیرگذار باشد.

در نتیجه در ماکروسیستم چگونگی کارکرد کودکان دارای مشکلات بهداشت روانی نه تنها تحت تاثیر تعاملات با سیستم خرد است بلکه از تعاملات با دیگر سطوح موجود در کل نظام اجتماعی تاثیر می پذیرند. معلمان باید در کار با این گونه کودکان و خانواده های آن ها به تمام این موارد توجه داشته باشند.

منبع : دکترسلام

اشتراک گذاری این مطلب در :