جدیدترین مطالب امروز

قلب ماهیچه ای سیصد گرمی در بدن

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : دانستنیها

قلب ماهیچه ای سیصد گرمی در بدن

قلب ، ماهیچه ای سیصد گرمی در بدن با وظیفه اکسیژن رسانی به اندام ها است ، جالب است بدانید خود از خونی که پمپاژ می کند اکسیژن خود را تامین نمی کند !

قلب ماهیچه ای شبیه به ماهیچه ی کتف و یا ساق پا است که خارج از اراده ی ما تمام عمر را در حال منقبض و منبسط شدن است تا بتواند اکسیژن تمام اندام ها را تامین کند .

قلب های ما در حالت عادی هشتاد بار در دقیقه می تپند که این مقدار معادل 4800 مرتبه در ساعت است !

حالا چرا قلب ها ؟

قلب ما از دو قسمت تشکیل شده ، قلب راست و قلب چپ ، این دو به کمک یک دیواره ی عضلانی از یکدیگر جدا شده اند ، اما این موضوع خللی در کارشان ایجاد نمی کند و هردو همزمان با هم منقبض و منبسط می شوند .

درون قلب راست و قلب چپ دو فضا وجود دارد ؛ فضای بالایی را دهلیز و فضای پایینی را بطن می گوییم ، این دو فضا به کمک یک دریچه که خون را از دهلیز به بطن می ریزد به هم مرتبط شده اند .

بیایید کار قلب را موشکافانه تر بررسی کنیم :

قلب های ما مانند پمپ آب عمل می کنند ، کار کلی آن ها مکیدن خون و پمپاژ آن به اندام ها است ( در این بین یک دستگاه عصبی که در دهلیز قلب راست قرار دارد وظیفه ی نظارت بر امور را عهده دار است ) .

روند کار به این شکل است که بدن ، خونی را که از اکسیژن آن استفاده کرده توسط سیاهرگ به قلب راست پس می دهد ( این خون را که از نظر مقدار اکسیژن فقیر است خون سیاهرگی می گوییم ) ، قلب راست منقبض شده و خون سیاهرگی را برای تامین اکسیژن به شش ها می فرستد ؛ خون سیاهرگی بعد از اینکه سرشار اکسیژن شد به قلب چپ فرستاده می شود و در نهایت قلب چپ با انقباض خود خون تازه را به کمک سرخرگ به اندام ها می رساند .

پس پی بردیم که وجود اکسیژن تا چه حد برای اندام ها ضروری است ، اما آیا خود قلب هم مانند دیگر اندام ها در صف انتظار دریافت اکسیژن منتظر می ماند و یا از خونی که توسط شش ها به آن می رسد تغذیه می کند ؟

خب البته در اینجا تفاوتی مابین قلب با اندام های دیگر وجود ندارد ، قلب به هیچ وجه از خونی که شش ها به او وارد می کنند اکسیژن خود را تامین نمی کند و تماما خون را به خارج از خود پمپاژ می کند ، در عوض اکسیژن مورد نیاز خود را از خونی که دو سرخرگ کوچک به نام رگ های ” کرونر ” به او وارد می کنند تامین می کند .

کرونرها در واقع همان رگ هایی هستند که در صورت مسدود شدنشان ( به دلیل کم شدن اکسیژن قلب ) سکته ی قلبی رخ می دهد ، این سرخرگ ها از آئورت ( سرخرگ اصلی بدن ) منشعب می شوند .

مرتبط ها

قالب خبری