جدیدترین مطالب امروز

قانون احتمالات و رابطه مستقیم آن با اقدامات ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

قانون احتمالات و رابطه مستقیم آن با اقدامات ؟

تا چه حد به قانون احتمالات باور دارید؟ آیا از رابطه مستقیم قانون احتمالات با میزان اقدامات اطلاعی دارید؟ در این مقاله به بررسی بیشتر قانون احتمالات خواهیم پرداخت.

بایستی بدانید که رابطه ی مستقیمی میان تعداد اقداماتی که صورت می دهید و موفقیتی که به دست می آورید وجود دارد.»

فرض کنید که می خواهید دارت بازی کنید و تجربه ای در این زمینه ندارید. در اتاقی در فاصله ای از صفحه ی پرتاب ایستاده اید. نور اتاق هم کم است. با این حال اگر به اندازه ی کافی دارت را در مسیر صفحه ی دارت پرتاب کنید، سرانجام به هدف می زنید. هرچه دارت بیشتری پرتاب کنید، دقیق تر می شوید. در نتیجه بر اساس قانون احتمالات ، سرانجام می توانید دارت را به قلب هدف بنشانید.

به همین دلیل است که وقتی اشخاص با اشتیاق و علاقه فراوان دست به کار می شوند، موفق می گردند. آنها همچنان به سعی و اهتمام خود ادامه می دهند و طبق قانون احتمالات ، سرانجام برنده می شوند. این بخت و اقبال نیست. آنها با کاری که می کنند بخت و اقبال خود را خلق می نمایند.

در تمام مدت زندگی باید به کارهایی که می توانید انجام دهید بیاندیشید تا بر احتمال موفق شدن خود بیفزایید. نباید هیچ کاری را به شانس و تصادف واگذار کنید. به دنبال آرزو باشید و به اتفاق اعتماد کنید. باید کنترل موقعیت را به دست بگیرید. شما مسئول هستید.

در بررسی اشخاص بیکاری که دنبال کار می گشتند، پژوهشگران کشف جالبی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که بیکارها دو دسته اند. گروهی که خیلی زود دوباره کار پیدا می کنند، کارهای خوب با حقوق های خوب پیدا می کنند و گروه دیگر، کسانی هستند که مدت طولانی تری بیکار می مانند.

کیفیت بارز آنهایی که به سرعت کار پیدا می کنند این است که یافتن شغل را فعالیتی تمام وقت ارزیابی می کنند. آنها از ساعت هفت صبح دست به کار می شوند. تمام مدت روز را کار می کنند، پیوسته آگهی های استخدامی را می خوانند، تلفن می زنند، سوابق شغلی می فرستند و در مصاحبه ها شرکت می کنند. اینها کسانی هستند که هر هفته 30 تا 40 بار تماس می گیرند.

از سوی دیگر، اکثریت بیکارها به طور متوسط هفته ای دو تا سه بار مصاحبه استخدامی می شوند. تعداد سوابق شغلی کم شماری را می فرستند، اطلاعات شان را به چند سایت اینترنتی گسیل می دارند و بعد منتظر می مانند کسی به آنها زنگ بزند و یا تماس بگیرد.

از حرکت باز نایستید. هرچه قدر جاهای بیشتری را ببینید و با افراد بیشتری آشنا شوید، امکان موفقیت بیشتری خواهید داشت و بدون شک قانون احتمالات بر وفق مراد شما خواهد شد.

منبع : کوکا

مرتبط ها

قالب خبری