جدیدترین مطالب امروز

فکر و نگرانی تنها ماندن بیشتر به سراغ چه افرادی می رود ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

فکر و نگرانی تنها ماندن بیشتر به سراغ چه افرادی می رود ؟

انسان زندگی اجتماعی دارد ، بنابراین طبیعی است تا زمانی که ازدواج نکرده است نگران تنها ماندن خود باشد ؛ اما این نگرانی ها در عده ای از افراد بیشتر خود را نشان می دهد .

مجردی دوره ای نیست که لازم باشد مادام نگران وضعیت پیش آمده در زندگی فرزند خود باشیم ، با یک اقدام قوی این مشکل حل خواهد شد ، تنها میل و خواست فرد برای تحول شرایط لازم است . زمانی پیش می آید که این تصمیم و میل به خواستن در فرد خیلی کند پیش رفته یا اصلا پیش نمی رود ، حتی گاهی ممکن است از ترس تنها ماندن ، انتخاب شتاب زده اتفاق بیفتد و تجربه ای تلخ را به جا بگذارد . تمام حالات ممکن را در این متن با هم از نظر می گذرانیم .

چه کسانی ترس از تنها ماندن را تجربه می کنند ؟

هر فردی که وارد زندگی مشترک نشده است ( مخصوصا در مورد خانم ها ) و نیمه گمشده خویش را نیافته است ، ترس از تنها ماندن را در بازه های زمانی دور و نزدیک تجربه خواهد کرد . تشدید حس ناخوشایند تنها ماندن در افرادی که یک دوره آشنایی ناموفق را تجربه کرده اند و یا از اعتماد به نفس پایین تری نسبت به همنوعان خود برخوردار هستند ، بیشتر به چشم می خورد .

چرا ترس از تنها ماندن در خانم ها بیشتر به چشم می خورد ؟

قطعا هر فردی تصمیم به تغییر شرایط زندگی خود خواهد گرفت ؛ با توجه به فرهنگ حاکم در جامعه و همچنین ارزش وجودی زن ، اقدام و پیشنهاد دادن از جانب زن امری شایسته به حساب نمی آید ؛ بنابراین خانم باید از میان پیشنهادهایی که به ایشان می شود فرد مورد نظر خود را انتخاب کند ، قطعا انتخاب در مقایسه با زمانی که فرد خودش بخواهد هدف مورد نظر را جستجو کند محدودتر است ؛ بنابراین اگر خانمی برای مدت طولانی از انتخاب سرباز زند ، ترس از تنها ماندن او را آزار خواهد داد و این امر ممکن است در انتخاب وی اثرات سوء به همراه داشته باشد .

بر تکامل و رشد خود متمرکز شوید !

فرار از تنها ماندن ، همواره به دنبال فردی مناسب در جنس مخالف گشتن و… ! این تمام هدف از زندگی اجتماعی انسان نیست . همانطور که پیش از این نیز به این موضوع اشاره کردیم ، هدف رسیدن به کمال است ، این رشد و شناخت نیز بخش قابل توجهی از خود را در دوران مجردی تکمیل می کند و قرار است ادامه راه را در کنار شریک زندگی خود کامل و بهتر شود . بنابراین نه آنقدر دیر برای ازدواج اقدام کنید که از وقت آن بگذرد و نه چنان براین مسئله متمرکز شوید و از تنها ماندن گریزان باشید که به خودشناسی نسبی پیش از ازدواج دست نیابید ! با رسیدن به کمال فردی ، نیمه ی مناسب از جنس مخالف به مراتب راحت تر پیدا خواهد شد .

از مقایسه بپرهیزید :

هیچگاه موقعیت خود را با همسالان خود ( در خصوص تنها ماندن ) ، به صورت جزء به جزء مقایسه نکنید . ممکن است فردی از زندگی مشترک خود راضی نباشد و تنها ظاهر امر شما را فریب دهد . بنابراین کیفیت از جمله مواردی است که می تواند در زندگی یک فرد از اهمیت بالایی برخوردار است ، شما می توانید با انتخاب صحیح ، کیفیت بالاتری را به زندگی خود تقدیم کنید ؛ و این در گرو شناخت فردی ، تصمیم صحیح و دیگر عوامل موثر است .

مرتبط ها

قالب خبری