فلوكستين دارویی مؤثر در درمان گرگرفتگی زنان

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : دسامبر 18, 2018
فلوكستين دارویی مؤثر در درمان گرگرفتگی زنان

فلوكستين نوعی داروی مؤثر برای درمان گرگرفتگی زنان یائسه است که در این مقاله ، به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت ؛ برای آشنایی بیشتر با فلوكستين همراه ما باشید .

براساس یافته‌های یک پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس، « فلوكستين » یک درمان آلترناتیو حقیقی برای زنان یائسه‌ای است که تمایلی برای دریافت هورمون ندارند.

وحیده یزدی زاده، دانش‌آموخته رشته مامایی دانشگاه تربیت مدرس و محقق این طرح می‌گوید : مؤثرترین درمان گر گرفتگی در زنان یائسه هورمون درمانی است، اما نیاز به درمان جایگزین برای گر گرفتگی همواره احساس می‌شود،‌ چرا که هورمون درمانی با افزایش ریسک ابتلاء به سرطان سینه و افزایش بیماری‌های قلبی همراه است. از طرف دیگر، بعضی از زنان یائسه به هورمون درمانی خوب پاسخ نمی دهند.

وی در تحقیقات پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود به منظور بررسی تاثیر فلوكستين بر گر گرفتگی در زنان یائسه 80 نفر را در قالب دو گروه مورد بررسی قرار داده است.

این کارآزمایی از نوع تصادفی، دو مرحله‌یی (هر مرحله چهار هفته) و کراس آور است که طی آن تاثیر مصرف فلوكستين به میزان روزانه 20 میلی‌گرم بررسی شده است.

در مرحله اول درمان، گروه اول، چهار هفته فلوكستين دریافت کرد و در مقابل گروه دوم نیز پلاسبو گرفت، برای چهار هفته بعد، کراس آور بین دو گروه انجام شد. همه بیماران بین دو مرحله درمان به مدت یک هفته هیچ دارویی مصرف نکردند.

یافته‌ها نشان داد که در هر دو گروه کاهش معنی‌داری در دفعات گرگرفتگی بین، پایان مرحله اول درمان و قبل از درمان، پایان مرحله دوم درمان و قبل از درمان، پایان مرحله اول و پایان مرحله دوم درمان، وجود دارد.

همچنین نتایج این تحقیق در هر دو گروه کاهش معنی داری در شدت گر گرفتگی بین، پایان مرحله اول درمان و قبل از درمان، پایان مرحله دوم درمان را نشان داد.

به گفته این پژوهشگر، فلوكستين و پلاسبو هر دو در بهبود گرگرفتگی موثرند؛ اما فلوكستين به طور معنی‌داری مؤثرتر است؛ بنابراین فلوكستين یک درمان آلترناتیو حقیقی برای زنانی محسوب می‌شود که تمایلی برای دریافت هورمون به دلیل ترس و یا هر علت دیگری ندارند.

گفتنی است، این پژوهش با راهنمایی دکتر میترا مدرس گیلانی و با مشاوره دکتر انوشیروان کاظم نژاد انجام شده است.

منبع : دکترسلام

اشتراک گذاری این مطلب در :