جدیدترین مطالب امروز

فرزندسالاری و خطر تغییر بافت فرهنگی خانواده ها

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

فرزندسالاری و خطر تغییر بافت فرهنگی خانواده ها

همان اندازه که از مردسالاری و زن سالاری گریزانید متوجه فرزندسالاری نیز باشید و ناخواسته زمینه های فرهنگ سازی فرزندسالاری را در خانواده های خود فراهم نکنید .

دیگر بحث برسر مردسالاری ای زن سالاری فراموش شده است و باید در مورد موضوعی به مراتب مهم تر یعنی فرزندسالاری صحبت کنیم ! نوجوانی دوره ای حساس از زندگی هر فرد است که با توجه به چگونگی رفتار والدین ، میزان اعتماد به نفس ، مسئولیت پذیری ، بسیاری عادات رفتاری و همچنین فرزندسالاری شکل می گیرد . پدر و مادر باید بدانند در زندگی که خود و شریک زندگیشان پایه ریزی کرده اند ، فرزندی که به خواست آن ها و اراده ی خداوند پا به دنیا نهاده چه نقشی دارد و آن ها چه رفتاری را برای آگاه سازی وی ( خصوصا در دوران نوجوانی ) باید انجام دهند .

ابتدا بپذیرید خانواده تاثیر قویتری بر شناخت اصول و قوانین فرزند خود دارد و نباید کم کاری و غفلت خود در این خصوص را به حساب گروه دوستی و اجتماع و … گذاشت ؛ موارد فوق هرچند تاثیرگذار هستند اما نمی توانند جای آموزش های پایه ی خانواده را بگیرند ؛ کودک از همان بدو تولد از رفتاری که با وی می شود حد و حدود خود و نیک و بد کارها را می آموزد و با ارزش های خانواده آشنا می شود ، ارزش هایی که به صورت نانوشته جزئی از قوانین خانواده می شوند .

برای جلوگیری از فرزندسالاری در خانواده ، با نوجوانی که نه کودک است و نه یک بزرگسال چگونه باید رفتار کرد !؟

نیازهای نوجوان را در این دوره بشناسید و در خصوص چگونگی رفتار با فرزند خود با همسرتان مشورت کرده و همرنگ باشید ؛ به خاطر داشته باشید که نوجوان می خواهد پذیرفته شود ، خواه ناخواه او این توجه را در محیط خارج از خانواده جستجو می کند ، و این نشانه ی عدم توجه والدین نیست ، اما پدر و مادر با حمایت به جا و پذیرفتن فرزند خویش می توانند تاثیر مثبت در شکل گیری شخصیت وی داشته باشند .

به فرزند خود مشورت کردن در حین استقلال در کارها را بیاموزید ، فرزندسالاری به همان اندازه خطرآفرین است که مردسالاری و زن سالاری می تواند باعث برهم خوردن نظم خانواده شود .

در دوران نوجوانی فردیت فرزندتان را بپذیرید ، یک تناقض رفتاری در برخورد با نوجوان می تواند فرزندتان را به شخصی تبدیل کند که منیت خود را قبول ندارد و همیشه وابسته است ؛ ویا از جانب دیگر فردی را وارد اجتماع کند که به سبب حمایت های بی مورد و فرزندسالاری حاکم در خانواده از بالا به افراد نگاه می کند و همین امر زمینه های آسیب وی را فراهم خواهد کرد .

پس در برخورد با نوجوان و جلوگیری از بروز فرزندسالاری در خانواده به پنج اصل اساسی توجه داشته باشید :

قوانین خانه را خود و همسرتان تنظیم کنید

منیت و استقلال فرزند خود را بپذیرید

نشان دهید که حامی وی هستید

بگذارید آگاه شود که مسئولیت رفتارهای خود را دارد

به او آموزش دهید که در حین استقلال ، مشورت با خانواده از اصول مهم است

مرتبط ها

قالب خبری