فرا ارتباط و تأثیراتی که می تواند بر افسردگی بگذارد ؟

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : ژانویه 4, 2020
:: موضوع : گوناگون » مقاله آزاد
فرا ارتباط و تأثیراتی که می تواند بر افسردگی بگذارد ؟

فرا ارتباط چیست ؟ تأثیرات فرا ارتباط بر بیماری افسردگی تا چه میزان است ؟ در این مقاله قصد داریم درخصوص فرا ارتباط و تأثیرات آن بر افسردگی بیشتر صحبت کنیم .

ببینیم اِشکال مکالمات زیر در کجاست :
زن: کنسرت چه ساعتی شروع می شود؟
شوهر: تا ساعت هفت و نیم باید برای رفتن حاضر شده باشی.
زن: برای شام چند نفر مهمان داریم؟
شوهر: نگران نباش غذا به اندازه کافی داریم.
شوهر: کارت تقریبا تمام شده؟
زن: الان می خواهی شام بخوری؟

نحوه پرسش و پاسخ های بالا بدون توجه به اینکه پاسخ ها چه احساسی را نشان می دهد یک حرف انتخاب ایجاد می کند. به این ترتیب که خانم یا آقا می توانند بر پایه احساس خود عمل کنند یا احساس خود را به صورت کلامی نشان دهند. اگر با من این گونه صحبت شود ممکن است واکنش عملی تندی از خود نشان دهم چون احساس می کنم با من مثل بچه ها سخن گفته شده است. ولی گمان می کنم بهتر است آن را به صورت کلامی پاسخ دهم.

ارتباط محتوایی به بخش چپ مغز وارد می شود نیم کره ای که منطق را به کار می برد و با حقایق همخوانی دارد. فرا ارتباط چه زبانی باشد و چه غیر زبانی، اساسا به بخش راست مغز یعنی مرکز احساسات وارد می شود. هنگامی که ارتباط و فرا ارتباط حاوی پیام های همخوان یا تقویت کننده یکدیگر باشند از نوع متجانس اند و پیام ها هم از ذهن و هم از قلب دریافت می شوند. اما اگر محتویات پیام چیزی را بگوید و فرا ارتباط چیزی خلاف آن را آن گاه ارتباط از نوع نامتجانس است و در چنین موقعیتی انسان سردرگم مضطرب و تحریک پذیر می شود.

منبع : دکترسلام

اشتراک گذاری این مطلب در :