جدیدترین مطالب امروز

غزه قربانی سکوت معنی دار قدرت های پوشالی !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

غزه قربانی سکوت معنی دار قدرت های پوشالی !

سکوت ، شاید واژه ی تکراری این روزهای جنایات جنون وار رژیم شیطان در برابر خانواده های بی گناه غزه باشد ، سکوتی تلخ که شیرینی زندگی را از خانواده های غزه گرفته است !

در این ساعات و دقیقه ها ، هر روزه شاهد تکرار شدن اعمال ضدانسانی در برابر چشمان زنان و کودکان بیگناهی هستیم که حق آزادی از آنها سلب شده است و سکوت جوامع بشری تا آنجایی پیش رفته است که حتی به نظر میرسد انگار چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن ندارند !

رسانه های دیداری و شنیداری گوناگون ، از این همه جنایات هر روزه صحبت میکنند و از خانواده هایی میگویند که در یک روز ممکن است چندین اعضای خانواده ی خود را از دست داده باشند .

امروز که دست به قلم شدیم برای نگارش این نوشته در موضوع خانواده ، هدفی جز اعلام انزجار یک جم از این حرکات وحشیانه ی رژیم باطل صهیونیستی نداشتیم و به عنوان عضوی کوچک از این جامعه ی بزرگ مجازی خواستیم سهم کوچکی در محکوم کردن این اعمال داشته باشیم .

دلیل سکوت اکثر قدرتهای جهانی در مقابل این جنایات به واضحی روشن است و همه ی ما میدانیم که تنها ، منافع آن قدرتها بر همه چیز ارجحیت دارد ، به طوریکه حتی حاضرند کودکان بیگناه را نیز مورد حمله ی وحشیانه ی خود قرار دهند .

منفعت ، قدرت و ثروت ، سه عامل برای اینگونه رفتار و این نوع سکوت های معنی داری میباشد که متأسفانه دودش فقط و فقط در چشم کودکان و زنان بی دفاع و بی گناهی خواهد رفت که همان قدرتهای پوشالی اسرائیلی – آمریکایی و نوکرزاده هایشان ، آرامش نوشیدن یک جرعه آب در فضای آزاد اجتماعی و سیاسی را آرزوی مردمان غزه کرده اند و از سوی دیگر در کشورهایشان ، پشت کرسی های قدرتشان آنچنان چنبره زده اند که گویی آن دم و دستگاه را با خود به گور خواهند برد !

شاید اینگونه سخن گفتن از قدرتهای باطل جهانی دردی را دوا نکند و یا شاید شعارهایی چون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و … تأثیری در حیات و زندگی آنها نداشته باشد و به قولی حتی ککشان هم نگزد ، ولی لااقل ما را به یاد آرمان هایمان خواهد انداخت و حافظه ای مضاعف خواهد داد برای اینکه هیچگاه جنایات و ظلم های آنها را به کشورهایی چون ایران فراموش نکنیم .

قدرتهای جهانی سکوت کنید که ما بهتر مجال فریاد زدن پیدا خواهیم کرد .

بساط ظلم آنها هم برچیده خواهد شد ، زیرا عدالت خدا ، اولین و بهترین عدالت است .

مرتبط ها

قالب خبری