جدیدترین مطالب امروز

طب ایرانی منبع اصلی رونوشت های یونانی

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : طب و درمان

طب ایرانی منبع اصلی رونوشت های یونانی

اکثرا با شنیدن عنوان ” طب سنتی ” در ذهنشان تعریفی اشتباه از علمی که میل به واپسگرایی دارد نقش می بندد ، با عنوان مناسب تر آن “طب ایرانی ” همرا شما هستیم .

قبل از هر توضیحی جا دارد ریشه ی ایرانی ” طب سنتی ” یا همان ” طب ایرانی ” را با سندیتی محکم برایتان مطرح کنیم ؛ ” هاریسون ” در کتاب های خود ، قسمت هایی را که پیرامون ” طب سنتی ”  صحبت کرده پانویسی برای متن خود در نظر گرفته است که سندیت متن را از رونوشت های یونانی که منبعشان رونوشت های ایرانی بوده برگردانده است ؛ واژه ی حکیم نیز از همان دوران مرسوم بوده است .

باور نادرستی که در مورد ” طب ایرانی ” وجود دارد این است که اشخاص گمان می کنند در این طب سعی بر آن است که باور های مردم که از گذشته تا کنون مرسوم بوده و سینه به سینه گشته است را چه درست چه غلط بر زیر چتر علم و پزشکی بگیرد در صورتی که درست برعکس ، ” طب سنتی ” که ” طب ایرانی ” هم خوانده می شود ، دلیل علمی اعتقادات و رسوم ایرانیان از گذشته تا به حال را توضیح می دهد و سعی دارد اطلاعات افراد جامعه را به منظور گام برداشتن به سمت زندگی سالم افزایش دهد .

به منظور ارائه ی تعریفی جامع از ” طب ایرانی ” می توان گفت در این طب اصول درمانی مزاج با در نظر گرفتن سردی ، گرمی ، خشکی و تری مواد خوراکی مورد توجه قرار گرفته ، پس آن را ” طب مزاجی ” هم می توان نامگذاری کرد .

طب مزاجی اولین بار در سال 1386 در دانشگاه ها به عنوان یک رشته ی تخصصی شناخته شد که تنها پزشکان اجازه ی ادامه ی تحصیل در آن را داشتند .

برای اثبات گفته ها شش کلید اصلی که طب ایرانی اسباب حفظ تندرستی را بر این شش پایه استوار دانسته و حامی آن ها است را داریم ؛ این شش کلید اصلی که هر یک توضیحی مفصل برای خود دارد و انشاالله در متون بعدی ارائه خواهند شد عبارتند از : آب و هوا ؛ خوردنی ها و آشامیدنی ها ؛ خواب و بیداری ؛ ورزش ؛ پاکسازی بدن و اعراض نفسانی .

این است تعریفی جامعه در خصوص طب سنتی که ریشه ی اصلی آن در فرهنگ اصیل ما ایرانیان نهفته ، جا دارد با بکار بردن طب ایرانی و جایگزین کردن نام فعلی آن در حفظ سندیت این علم کوشا باشیم .

مرتبط ها

قالب خبری