شخصیت و رابطه مستقیم آن در ایجاد انگیزه ؟

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : ژوئن 26, 2020
:: موضوع : گوناگون » مقاله آزاد
شخصیت و رابطه مستقیم آن در ایجاد انگیزه ؟

شخصیت می تواند ارتباط مستقیمی با ایجاد انگیزه در افراد داشته باشد ! ما در این مقاله قصد داریم درخصوص این موضوع صحبت کرده و شما را با زوایای پنهان شخصیت آشنا کنیم .

گروهی از روان شناسان ویژگیهای شخصیت و تنوع در رفتار آدمی را اساس شخصیت و به عنوان عوامل مهم انگیزشی شناخته اند بدین معنی که بیان انگیزه ها یا تعیین نیازهای افراد را اوصاف واقعی شخصیت دانسته اند. به سخن دیگر شخصیت آدمی در قالب انگیزه ها و نیازهای او شکل می گیرد و توصیف نیازهای فرد نه تنها وصف شخصیت اوست بلکه توصیف انگیزه های او نیز هست.

هنری مورای طراح اصلی آزمونهای اندریافت موضوع پیشرو چنین برداشتی است. وی در این آزمونها به فرد تصویری نشان می دهد و از او می خواهد که داستانی درباره تصویر بسازد. به عقیده موری آزمودنی نیازهای خود را در این داستان ساختگی منعکس می سازد که معرف شخصیت اوست. این روان شناسان همچنین پرسشنامه ای دارای 20 نوع نیاز مختلف تنظیم کرده است که به طور مستقیم به ارزیابی نیازها و بررسی شخصیت افراد می پردازد.

یکی دیگر از این گونه روان شناسان آبراهام مزلو است. به اعتقاد او نیازهای آدمی دارای سلسله مراتبی است که از پایین به بالا تشکیل یافته است. نیازهای پایین تر باید پیش از نیازهای بالاتر برآورده شوند. این نیازها از پایین به بالا عبارتند از : نیازهای فیزیولوژیک، سلامت و امنیت، عشق و تعلق، عزت نفس و خودشکوفایی. در خود شکوفایی فرد می کوشد به کمال استعداد و مایه های ذاتی خود دست یابد.

منبع : دکترسلام

اشتراک گذاری این مطلب در :