جدیدترین مطالب امروز

شادی در خانواده ضامن سلامت فکری کودکان

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

شادی در خانواده ضامن سلامت فکری کودکان

مقوله ی شادی در خانواده ، مقوله ای پیچیده نیست و نیاز به پیچیدن نسخه ای عجیب و سخت ندارد ، بلکه بسیار هم ساده است و به تنها چیزی که نیاز دارد ، تمرین است و بس !

برخی خانواده ها هستند که ناخودآگاه کودکانی بیگانه با خنده و شادی پرورش میدهند که تنها دلیل این پرورشهای ناصحیح ، در درجه ی اول رفتار والدین این کودکان میباشد .

آنها به دلیل مشکلات مختلفی که ممکن است در زندگیشان رخ داده باشد و یا همین شیوه ی ناصحیح تربیتی که به آنها هم تحمیل شده ، ناخواسته مجبور به بروز رفتارهایی خشک تر و جدی تر در خانواده و در مقابل چشمان کودکشان هستند که البته همانطور هم که اشاره کردیم 100% بروز چنین مواردی از جانب والدین ناخواسته میباشد ، ولی متأسفانه واقعیتی تلخ است که گریبانگیر کودکان آن خانواده ها نیز خواهد شد و در اکثر مواقع بروز و آشکار شدن تبعات آن در نوجوانی و بزرگسالی برای آنان رخ میدهد.

وقتی میگوییم بیگانه با خنده و شادی ، منظور نابلدی در خنده نیست ، بلکه مقصود عدم درک صحیح و تمرین برای شاد بودن و شاد زیستن است.

ایجاد شادی در خانواده میتواند زمینه ساز بسیار مناسبی برای سلامت فکری کودکان باشد ، چراکه تجربه و علم ثابت کرده است ، ذهنهای افراد شوخ طبع و خنده رو در اکثر موارد خلاق تر از افراد خیلی جدی و بیگانه با خنده است .

شادی در خانواده میتواند سلامت فکری کودک شما را تا حد زیادی تضمین کند ، چون کودک در محیطی آرام و با حداقل تنش رشد میکند و میتواند در سنینی که ذهن از کارایی فوق العاده ای برخوردار است ، بهترین بهره را ببرد و بیشترین یادگیری را داشته باشد.

خانواده هایی که شادی در فضای خانوادگی آنها سهم زیادی ندارد ، معمولا کودکانی با ذهنهای مسموم را پرورش میدهند که ممکن است در آینده ، آن کودکان به افرادی افسرده ، غمگین و از این دست تبدیل شوند !

اگر بتوانیم شادی در خانواده را تمرین کنیم ، میتوانیم از تبعاتی که ممکن است در آینده برای کودک ما به وجود بیاید از هم اکنون جلوگیری کنیم .

همانطور که در ابتدا هم اشاره شد ، مقوله ی شادی در خانواده ، مقوله ی خیلی پیچیده و سختی نیست و فقط با تمرین و در برخی موارد حتی تلقین خندیدن و شاد بودن ، میتوان این مورد را در خود نهادینه کرد تا کم کم به یکی از خصیصه های رفتاری ما مبدل شود .

مرتبط ها

قالب خبری