شاخص بهداشت و تأثیر آن بر افزایش امید به زندگی !

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : آوریل 23, 2020
شاخص بهداشت و تأثیر آن بر افزایش امید به زندگی !

شاخص بهداشت یکی از فاکتورهای مهم سلامت در یک جامعه است که می تواند درصد امید به زندگی را میان افراد آن جامعه افزایش دهد ! برای درک بهتر این رابطه همراه ما باشید .

امید به زندگی ، عبارت است از تعداد سال هایی که افراد یک جامعه برای زنده ماندن متوقع هستند.

حد متوسط امید به زندگی یک معیار مثبت تندرستی و شاخص بهداشت محسوب می شود به طوری که هر قدر اوضاع شاخص بهداشت یک جامعه بهتر باشد امید به زندگی هم در هر سنی بیشتر خواهد شد.

امید به زندگی که یکی از فاکتورهای تأثیر شاخص بهداشت محسوب می شود ، یکی از سه جزء شاخص توسعه انسانی و مرتبط با نظام سلامت و سلامت جامعه نیز می باشد.

سطح سواد و سطح درآمد دو شاخص دیگر امید به زندگی هستند.

یکی از دلایلی که باعث بالا بودن رقم شاخص امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته است را می توان شاخص بهداشت آن جوامع عنوان کرد.

سن امید به زندگی در ایران در سال 2009 میلادی 66/71 سال بوده است. امید به زندگی زنان در ایران نسبت به مردان 1/2 سال بیشتر است بر اساس گزارش ملی توسعه انسانی کشور (1389)، مردان و زنان استان تهران بیشترین و مردان و زنان سیستانی کمترین امید را به زندگی در سطح استان های کشور دارند.

منبع : دکترسلام

اشتراک گذاری این مطلب در :