جدیدترین مطالب امروز

سیاره ها در بهترین مکان نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : دانستنیها

سیاره ها در بهترین مکان نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند

سیاره های موجود در منظومه ی شمسی در جایگاهی متفاوت از یکدیگر قرار گرفته اند و با توجه به علائم لازم برای حیات همه ی آن ها مناسب زیستن نمی باشند .

شاید گمان کنید این مکان مشخص سیاره ها است که باعث شده زمین به مکانی مناسب برای زندگی تبدیل شود و سیاره ای دیگر این قابلیت را نداشته باشد ؛ اما باید بدانید هر سیاره دقیقا در بهترین جا نسبت به ویژگی های فردی خود قرار گرفته است و شاید همین ویژگی ها بوده است که مکانی را برای آن ها در نظر گرفته است !

تا بحال اندیشیده اید اگر بخواهیم از داستان زندگی خود یک افسانه بسازیم چگونه باید پیش برویم ؟ مردمان سیاره ای ناشناخته که بعد از مواجه شدن سیاره آن ها با قحطی به دنبال زیستگاهی جدید گشته اند و زمین را برای سکونت مناسب دیده اند ؛ مردمانی که از چند نفر باقیمانده ی نسل پیشین به جمعیت کنونی رسیده اند و اکنون به فکر زندگی در مریخ افتاده اند ! با کمی شاخ و برگ دادن به داستان افسانه ی جالبی خواهیم ساخت !

خورشید سیاره ی قدرتمند :

اگر منظومه ی شمسی را یک صفحه ی شطرنج بدانیم و سیاره های دیگر را مهره های آن ، خورشید دست چیننده ای است که با جرم خود سیارات دیگر را مکاندهی می کند و به عبارتی سیاره ها را به سمت خود میل می دهد ( می کشاند ) . باد خورشیدی دراین چیدمان بی تاثیر نیست و همینطور خود سیاره ها !

هر سیاره با توجه به ویژگی های خود ( جرم ، جو اطراف و میدان مغناطیسی ) بر این امر تاثیر می گذارند ؛ بدیهی است هر جسم جرم داری ، سنگینی ایجاد کرده پس محیطی را تحت تاثیر جاذبه ی خود ایجاد می کند ( قدرت نیروی جاذبه با فاصله از خورشید رابطه ی عکس دارد ) ، در رابطه با جو ایجاد شده اطراف سیاره ها و ارتباط آن با میدان مغناطیسی و بادهای خورشیدی مثالی را در ادامه دنبال می کنیم :

مریخ سرد است و این یکی ضعف های این سیاره برای حیات می باشد ؛ علت این امر نبود جو کافی برای حفاظت از سرما و گرما است ؛ زمین دقیقا برعکس مریخ رفتار می کند یعنی جوی چند لایه و قوی داشته بنابراین گرما و سرما را به سختی از دست می دهد ؛ حالا علت این امر چیست ؟ هسته ی مرکزی هر سیاره ! هسته ی مرکزی مریخ سرد است ( البته دلایل دیگری هم پیرامون این موضوع وجود دارد ) ، سالیان سال ! بنبراین قدرت ایجاد حوزه ی مغناطیسی قوی برای نگهداری جو را ندارد پس میدان ضعیف و جو حاکم سست تر است و زمین دقیقا در شرایط برعکسی قرار دارد . حالا گمان می کنید اگر جای این دوسیاره با هم عوض می شد وضع بهتر بود ؟ خیر ! شاید مریخ از نظر گرما اندگی انرژی بیشتری را از خورشید دریافت می کرد اما به علت روبرو شدن با بادهای خورشیدی همین جو اندک را هم از دست می داد !

قانون کپلر چیست ؟

در صورت کنجکاوی و برای مطالعات بیشتر در این زمینه ، مطالعه قوانین کپلر پیشنهاد می شود . در این قوانین ارائه شده توسط ” یوهان کپلر ” موضوع حرکت سیاره ها به دور خورشید مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .

بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر مدار سیاره ها تا چه اندازه می تواند برای منظومه ی شمسی هرج و مرج ایجاد کند !

مرتبط ها

قالب خبری