جدیدترین مطالب امروز

سيرکوهی و تأثیرات آن بر یادگیری و حافظه فضایی !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : عطاری

سيرکوهی و تأثیرات آن بر یادگیری و حافظه فضایی !

سيرکوهی ، از جمله داروهای گیاهی موجود در طبیعت می باشد که تأثیرات جالبی بر یادگیری و بهبود حافظه ی حیوانات دارد ؛ در این مقاله ، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم .

براساس يافته ‌های محققان دانشگاه شاهد ، تجویز خوراكی سيرکوهی ، هر چند بر توانایی و نگهداری اطلاعات در انبار حافظه و به یادآوری آنها در حیوانات دیابتی تاثیری ندارد ، ولی موجب بهبود حافظه فضایی حیوانات دیابتی می شود .

این مطالعه با هدف اثر مصرف خوراكی و درازمدت سيرکوهی بر یادگیری و حافظه در موش های صحرایی دیابتی توسط دکتر مهرداد روغنی عضو گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات گیاهان داروئی دانشگاه شاهد تهران انجام شد .

در این مطالعه ، موش های صحرایی نر به چهار گروه كنترل ، كنترل تحت تیمار با سيرکوهی ، دیابتی و دیابتی تحت درمان با سيرکوهی تقسیم بندی شدند .

یافته ها حاکی از آن است که درصد تناوب در گروه دیابتی تحت تیمار با سيرکوهی ، تفاوت معنی داری را با گروه دیابتی نشان داد .

خلاصه ی این پژوهش ، در مجله پزشکی کوثر به چاپ رسیده است .

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری