جدیدترین مطالب امروز

سووفلوران راه حلی مؤثر در پاکسازی خاطرات تلخ !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

سووفلوران راه حلی مؤثر در پاکسازی خاطرات تلخ !

خاطرات تلخ در زندگی تمامی انسان ها وجود دارد ؛ خاطراتی که حتی یادآوری آنها موجبات عذاب افراد است. سووفلوران راه حلی برای به فراموشی سپردن این خاطرات است !

بر اساس تحقیقات انجام شده ، می توان به کمک سووفلوران خاطرات ناخوشایند را از حافظه پاک کرد !

بررسی گروهی از پژوهشگران نشان می دهد استفاده از مقادیر (دوز) کم نوعی داروی بیهوشی موسوم به سووفلوران ( Sevoflurane ) ، در پاک کردن خاطرات ناخوشایند موثر است.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا با بررسی گروهی از افراد ، به آنان دو دسته تصویر نشان دادند که یک دسته از آنها تصاویر معمولی و روزمره و دسته دیگر تصاویری از صحنه های خشن و تحریک کننده احساسات بود .

بر اساس این بررسی که نتایج آن در مجله پزشکی نیوساینتیست چاپ شد ، پس از یک هفته ، افرادی که داروی سووفلوران استفاده کرده بودند ، فقط تصاویر معمولی را به یاد می آوردند و خاطره تصاویر خشن از ذهن آنان پاک شده بود ؛ در حالی که افرادی که این دارو را استفاده نکرده بودند ، تصاویر ناخوش آیند را بهتر از تصاویر معمولی به یاد می آوردند .

بر اساس این پژوهش تصویر برداری از مغز این افراد نشان می دهد سووفلوران بر ارتباط میان دو بخش از مغز موسوم به آمیگدال و هایپوکمپ اثر می گذارد .

این قسمت های مغز ، مسئول پردازش احساسات و حافظه انسان اند .

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری