جدیدترین مطالب امروز

سرمایه داری و دست های پشت پرده مخالف با سرمایه داری

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

سرمایه داری و دست های پشت پرده مخالف با سرمایه داری

در این مقاله ، پدیده سرمایه گذاری و غول سرمایه داری را مقابل یکدیگر خواهیم نشاند تا باری دیگر یادآور شویم برخی از سرمایه داران ، دشمن سرمایه گذاران اند . آنهم از نوع خرد !

متأسفانه در دنیای امروز ، غول بزرگ و خشمگین سرمایه داری ، آنقدر قدرتمند شده است که همچون مافیایی سیاه ، با پدیده ای تحت عنوان سرمایه گذاری که از قرن ها پیش ایجاد شده است ، به راحتی مقابله می کند و حتی بعضی وقتها فرصت نفس کشیدن را نیز از او می گیرد .

دلیل اینکه در عنوان این مقاله از دست های پشت پرده مخالف با سرمایه داری حرف زدیم و در متن از غول خشمگین سرمایه داری سخن گفتیم این است که : برخی از قدرت هایی که در حال حاضر سرمایه دار هستند ، دقیقا دست های پشت پرده ای اند که نمی خواهند خیلی از افراد از طرق مختلف ، مخصوصا پدیده سرمایه گذاری به سرمایه های کلان برسند و درست به همین خاطر است که با نفوذ و قدرت خود کارهایی می کنند که همیشه بازار سرمایه گذاری را در اختیار خود داشته باشند .

وقتی صحبت از اقدامات مافیان سرمایه داری به میان می آید ، می تواند هر نوع اقدام خصمانه و وحشیانه ای که ممکن است به ذهن خطور کند ، باشد .

بعضی وقت ها منافع افراد می تواند آنقدر برای خودشان با اهمیت باشد که حاضر باشند دست به هر کاری بزنند تا بتوانند از منفعت های گوناگون خود محافظت نمایند ، و به همین دلیل افراد معمولی که تصمیم می گیرند دست به کارهای بزرگی بزنند ، بایستی از فراز و نشیب ها و خطرات در بین راه نیز مطلع باشند .

پدیده سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد که هدف بزرگ شدن در حوزه ی سرمایه داری کلان را دارند ، دقیقا یکی از همان احساس خطرهای سرمایه داران برجسته می باشد که مایل نیستند رقبای کاریشان زیاد و زیادتر شود و از هر نوع کارشکنی و حیله و زوری استفاده می کنند تا رقبای کمتری را در قاب این صحنه ی جذاب ، ولی بی رحم داشته باشند .

و اما شاید برای عده ای دلیل انتخاب عنوان ” سرمایه داری و دست های پشت پرده مخالف با سرمایه داری ” جای سئوال داشته باشد که چرا افراد سرمایه دار تا این حد مخالف با سرمایه داری هستند و حاضرند هرکاری را انجام دهند که تعداد سرمایه داران کمتر و کمتر شود ؟

دلیل این سئوال کاملا روشن است : زیرا اگر همه بخواهند سرمایه دار شوند ، دیگر حاشیه ی امنی برای سرمایه دارن بزرگ باقی نخواهد ماند و از آنجاییکه بازار سرمایه داری بازاری وسیع و حساس است ، آنها تا زمانی سرمایه داری بزرگ محسوب می شوند که بتوانند این حس قدرت را همواره همراه خود داشته باشند .

مرتبط ها

قالب خبری