دلجویی از دیگران و روش های مؤثر برای آن ؟

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : مارس 22, 2019
دلجویی از دیگران و روش های مؤثر برای آن ؟

دلجویی کردن از دیگرانی که به هر دلیلی از دست ما ناراحت هستند کاری بسیار پسندیده است که در این مقاله قصد داریم روش هایی مؤثر برای اینکار را بازگو کنیم .

نظر روانشناسان درباره ترفندهای دلجویی از دیگران چیست ؟
چگونه می توانیم ناراحتی را ازدل افراد مختلف دربیاوریم و رابطه خود را بازیابی کنیم ؟
پی بردن به روحیات طرف مقابل چگونه امکانپذیر خواهد بود ؟
چه نوع گفتاری به فرد مقابل صمیمیت ما را منعکس می کند ؟

امیر لطفی حقیقت روان شناس ، با بیان اینکه دلجویی کردن زمانی اتفاق میافتد که فرد با انجام رفتاری موجب دلشکستگی طرف مقابل می شود ، اظهار داشت : نخستین گام برای دلجویی این است که فرد خود را موظف به دلجویی کردن بداند زمانی که فرد بدون غل و غش خودسانسوری سیاسی بازی و کاملا صادقانه و خالصانه رفتار کند ، می تواند به خوبی ارتباط متقابل را مدیریت کرده و طرف مقابل را از صمیم قلب دوست داشته باشد .

این پژوهشگر علوم رفتاری تاکید کرد : بهتر است فرد با توجه به ساختار شخصیتی طرف مقابل صحبت کند ، باید در نظر بگیرد که او در چه خانواده ای تربیت یافته و با توجه به ساختار شخصیتی از او دلجویی کند به او حق بدهد و با لبخند از جملات سنجیده استفاده کند .

لطفی حقیقت تصریح کرد : فرد باید قبل از صحبت کردن و انجام کاری چند ثانیه تمرکز کند که اگر این حرف را بزنم موجب عمیق تر شدن یا انقطاع رابطه با طرف مقابل می شود با توجه به این موضوع دیگر دلجویی کردن حذف می شد .

منبع : Yjc

اشتراک گذاری این مطلب در :