جدیدترین مطالب امروز

دلبستگی ناایمن چیست و چگونه ایجاد می شود ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

دلبستگی ناایمن چیست و چگونه ایجاد می شود ؟

دلبستگی ناایمن در علم روانشناسی چگونه تعریف می شود ؟ اگر شما هم با واژه دلبستگی ناایمن آشنایی چندانی ندارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را از دست ندهید !

تعریف دلبستگی ناایمن :
اگر بخواهیم بصورت ساده و خلاصه ، دلبستگی ناایمن را تعریف کنیم ، بایستی بگوییم که حالتی که کودک در آن حس می کند پدر و مادرش در براورده کردن نیازهای عاطفی و یا حتی جسمی او دچار ناتوانی و عدم تعادل می شوند را گویند.

چگونگی ایجاد دلبستگی ناایمن :
دلبستگی ناایمن زمانی پیش می آید که والدین کودک افرادی سرد، غرق در خوشی و به او بی توجه باشند.

پدر یا مادر بی تفاوت ممکن است آن قدر در زندگی و در گرفتاریهای خود غرق باشد که به فرزندش توجه نکند و ناخودآگاه برای فرزند خود دلبستگی ناایمن ایجاد نماید !

چند مورد از مصادیق ایجاد دلبستگی ناایمن :
پدر و مادر ممکن است حوصله صحبت های کودک را نداشته باشد.
یا این که از صمیمیت جسمانی احساس ناراحتی کند و از همین رو از بوسیدن و در آغوش گرفتن فرزند خود امتناع کند.
ممکن است این گونه والدین نیازهای جسمانی کودک را برآورده سازند اما به وقت گذراندن با او ، صحبت کردن با او و انجام دادن کارهایی که او دوست دارد بی علاقه باشند.

وقتی چنین پدر یا مادری برای فرزند خود کار خوبی انجام می دهد معمولا به این خاطر است که این کار باعث می شود که او به عنوان پدر یا مادر احساس خوبی پیدا کند نه این که مهربان بودن او با فرزندش، چیزی است که فرزندش بدان نیاز دارد.

در بسیاری از موارد این حالت ها به صورت اشتباه تفسیر می شوند.

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری