جدیدترین مطالب امروز

در ذهن کودکان چه می گذرد و به چه می اندیشند ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

در ذهن کودکان چه می گذرد و به چه می اندیشند ؟

همانطور که می دانید ذهن هر انسان دارای پیچیدگی های خاص خود است و در این بین ، گاهی ذهن کودکان از پیچیدگی بیشتری برخوردار می شود !

شاید دنیای بصری و فکری کودکان به قدر خودشان کوچک باشد و بهم ریختگی های ذهن بزرگسالان را نداشته باشد ، ولی گاهی همین کودکان ، افکار کوچک و ساده ی خود را به قدری به بازی می گیرند که تبدیل به دنیای بزرگی برای خودشان می شود .

ذهن کودکان از فعالیت بالایی برخوردار است و هر چیز کوچک و بزرگی را می تواند در خود جای دهد و درست همین امر ، یکی از دلایل یادگیری سریع در کودکان محسوب می شود . آنها خیلی سریعتر و بهتر از بزرگسالان می توانند یافته های ذهنی و مغزی خود را افزایش دهند ، طوریکه شاید سخت ترین کار دنیا که قدرت تکلم است را معمولا از یکسالگی فرا می گیرند ، آنهم فقط به واسطه ی دقت به حرفهای اطرافیانشان ، چیدن تمام کلمات در کنار هم و یادگیری پیوسته آنها . ( مطمئنا شما هم می دانید که هر کودکی که پدر و مادر و اطرافیانش ، بیشتر با او سخن می گویند معمولا زودتر به حرف می آید و این نشأت گرفته از همان قدرت و سرعت یادگیری در ذهن کودکان است . )

ذهن کودکان میتواند خیلی پیچیده تر از آن باشد که در تصور ما بگنجد ، از همین رو می خواهیم کمی حس کنجکاوی خود را به کار اندازیم و بدانیم در ذهن کودکان چه می گذرد و به چه چیزهایی می اندیشند ؟

وقتی کودک شما کمی بزرگ می شود و قدرت تکلم و درک شنوایی بالایی پیدا می کند ، شاید بشود از ذهن تودرتویش باخبر شد . چگونه ؟

یکی از راههای کنکاش در ذهن کودکان ، این است که خودمان را در بازیهایشان شریک کنیم و یا اینکه اصلا ، خودمان را سوژه ی بازیهایشان قرار دهیم !!!

از آنجاییکه ذهن کودکان در بازی ، خیلی صادقانه عمل می کند ، می توانیم با کمی دقت متوجه شویم که در ذهنشان چه می گذرد ؟ آنها سعی می کنند افکار موجود ذهنشان را در بازیهایشان و روی سوژه های بازیشان پیاده کنند ، چون از نظر آنها بازی کردن ، بهترین کار دنیاست و از اهمیت بالایی برخوردار است .

حال اگر بخواهیم یک تقسیم بندی کلی از افکار موجود در ذهن کودکان داشته باشیم . شاید بد نباشد از دید متفاوت تری این تقسم بندی را انجام دهیم .

به طور کلی ما افکار ذهن کودکان را به چند بخش کلی تقسم می کنیم :

1- افکار تخیلی : افکاری که زاییده ی تخیل آنهاست .
2- افکار واقعی : افکاری که ارتباط مستقیم با دنیای اطرافشان و آدمهای موجود در این دنیا دارد
3- افکار کودکانه : افکاری که از بازی و شناخت همسالانشان برای آنها به وجود می آید

همین سه تقسیم بندی کلی ، برای شناخت بهتر ذهن کودکان و افکار موجود در آنها کافی است تا بدانیم که چه طیف وسیعی از افکار ، ممکن است در ذهنشان ایجاد شود و نمود بیرونی پیدا کند .

پس برای شناخت بهتر و بیشتر ذهن کودکان و باخبر شدن از اسرار درون آن ، بهتر است ما هم برای مدتی کودک شویم ، تا راحتتر با دنیای کودکان خود ارتباط بگیریم .

مرتبط ها

قالب خبری