جدیدترین مطالب امروز

درمان اعتیاد زیر پوشش آموزش های دانش و مهارت فردی

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : پزشک خانواده

درمان اعتیاد زیر پوشش آموزش های دانش و مهارت فردی

زمانی که وابستگی به یک ماده و تخریب توسط آن ( در مغز ) ، به صورت همزمان اتفاق بیفتد، با اعتیاد روبرو هستیم . ترک موفق اعتیاد شامل درمانگیری جسمی و روحی می باشد .

وقتی شخصی را معتاد می نامیم ، یعنی وی از ماده ای استفاده می کند که مغز او را تحت تاثیر قرار داده و در ادامه سبب وابستگی جسمی و ذهنی بدن به آن ماده می شود . اعتیاد در جسم ، روی مغز اثر گذاشته و در نتیجه ارگان های دیگر که از مغز فرمان می گیرند دچار وابستگی های عادتی خواهند شد . زمانی که شخصی تصمیم به ترک اعتیاد می گیرد ، لزوم مراجعه به مراکز درمانی معتبر در این است که لازم است درمان در دوسطح دانش افزایی و مهارت آموزی صورت بگیرد ؛ با این روش ترک اعتیاد ، زمان بازگشت در موارد خاص به تاخیر افتاده و یا به طور کلی از بین می رود و فرد ، اعتیاد را بدون بازگشت ترک خواهد کرد ؛ در این شرایط هم باید در نظر داشت که شخص باید در مشاوره و همایش های دوره ای حضور بهم رساند .

در اعتیاد ، چه تغییراتی در مغز صورت می گیرد ؟

اگر شخصی از نظر عادت ، به مواد مورد نظر وابسته شود و همچنین در مغز وی تخریب صورت بگیرد ( ضعف حافظه و… ) ، فرد را معتاد می نامیم ؛ برای اینکه رویداد را اعتیاد به نامیم ، وجود هر دو شرط به صورت همزمان نیاز است . وابستگی در اعتیاد به شکلی است که حتی با ترک 1 یا 2 هفته ای مواد ، باز هم زمینه های بازگشت فراهم است و هیچ تضمینی مبنی بر ترک موفق وجود ندارد .

چرا عوارض جسمانی ، به تنهایی ایجاد اعتیاد نمی کند ؟

از نظر پزشکی عوارض جسمانی دلیلی بر اعتیاد نیست ، چرا که با مصرف داروهایی مانند قرص های خواب و… بدن افراد ممکن است واکنش های دوره ای را بروز دهند که تحت عنوان عوارض جانبی در هشدارهای استفاده از دارو ذکر می شود .

شیشه ، خطرناک ترین ماده مخدر :

از جمله عوارضی که مواد اعتیادزا در بدن ایجاد می کنند ، توهم های مقاوم به درمان هستند ، توهم ناشی از موادمخدر را می توان به دو دسته شنیداری و لمسی تقسیم بندی کرد ، در اکثر موارد توهم ها تا جایی پیشرفت می کنند که در برابر درمان مقاوم بوده و با دارو کنترل نمی شوند . در بین موادمخدر ، شیشه از نظر قدرت ایجاد توهم های مقاوم به درمان بسیار خطرناک و سریع التاثیرتر است . توهم ها گاهی با بار اول استفاده در شخص آلوده به اعتیاد دیده می شود وگاهی پس از زمانی معادل 1 سال بروز می کنند .

شرایط ایده آل ترک اعتیاد :

اول از همه رضایت فردی اهمیت ویژه ای دارد ، هیچگاه شخص معتاد را به زور در مراکز درمانی ترک اعتیاد بستری نکنید ؛ عدم رغبت فردی باعث رها کردن دوره ی درمانی شده و هر چه دفعات شکست بیشتر شود ، دلسردی نیز افزایش می یابد ، در این بین شخص اصرار کننده به عنوان مقصر شناخته می شود . دو شرط بسیار مهم در بخش درمان جسمی اعتیاد ، شامل مرغوبیت دارو و دوز مصرف است که هر دوشرط در مراکز درمانی کنترل و رعایت می شوند .

مرتبط ها

قالب خبری