جدیدترین مطالب امروز

خود نابودکنندگی چیست و چگونه درمان می شود ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

خود نابودکنندگی چیست و چگونه درمان می شود ؟

خود نابودکنندگی یکی از نشانه های بیماری های روانشناختی می باشد که در این مقاله بیشتر درباره آن صحبت می کنیم . برای آشنایی بیشتر با تعریف خود نابودکنندگی همراه ما باشید .

بسیار گفته می شود که افراد افسرده ، مصداق بارز خود نابودکنندگی اند ، چون در مواردی افسردگی در نهایت به خودکشی انجامیده است.

خود نابودکنندگی در اشکال ملایم تر آن این گونه عنوان می شود که فلانی مدام به خودش ضربه می زند ، یا فلانی بزرگ ترین دشمن خودش است.

به تمایلات خود نابودکنندگی هنرمندانی چون دیلان توماس و کورت کوباین می توان از بعد خیالی و احساسی آن نیز نگاه کرد. اما رفتار خودنابود کننده موضوع بسیار پیچیده ای است و آگاهی و درک بسیار ناچیزی از بابت آن وجود دارد.

برای واژه خود نابودکنندگی دو مفهوم مشخص می توان در نظر گرفت :
1- مفهوم اول این است که شخص رفتاری را در پیش می گیرد که به روشنی برایش خطرناک است یا ممکن است نتیجه نامطلوبی در پی داشته باشد.
2- مفهوم دوم این است که رفتار شخص برایش نتیجه عکس در برداشته باشد یعنی رفتار شخص به خودی خود خطرناک یا آسیب رسان نباشد لیکن نتایج آن برخلاف انتظار شخص اثرات منفی داشته باشد.
برای شخص افسرده چنین رفتاری آن قدر جا می افتد که گمان می برد فرآیندی ناخودآگاه وجود دارد که می خواهد در کار او خرابکاری کند.

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری