جدیدترین مطالب امروز

خطرپذیری ، ویژگی اجتناب ناپذیر در کارآفرینان

تهیه کننده : بخش آموزش

تهیه شده برای بخش : کارگاه کار آفرینی

خطرپذیری ، ویژگی اجتناب ناپذیر در کارآفرینان

کارآفرینان دارای ویژگی های روانشناختی ای هستند که باعث گرایش آن ها به سمت کار های نوین می شود. در این شماره با یکی از این ویژگی ها “خطرپذیری” آشنا می شویم.

گفتیم که کارآفرینی ، انجام کاری نوین است که در کنار خطرات مالی، روانی و اجتماعی ، ارزش مواد را در آن کار بالا برده و پاداش مالی و رضایت شخصی را به همراه دارد .

آیا تمام افراد کارآفرین از میزان موفقیت یکسانی برخوردارند؟

پاسخ منفی است ، افراد کارآفرین یک سری ویژگی های روانشناختی دارند که تقویت این ویژگی ها در افراد ، ارتباط مستقیمی با میزان موفقیت شخص در مسیرش دارد ؛  در کل هفده مورد از این ویژگی ها را برای شما آماده کرده ایم که در ادامه با اولین ویژگی “خطرپذیری” بیشتر آشنا خواهید شد .

شخصی می خواهد مکانی را با مبلغی مشخص برای راه اندازی کسب و کاری جدید ، رهن کند . مسلماً همانطور که احنمال پیروزی وجود دارد ، در صورت بروز مشکل و از کنترل خارج شدن امور ، احتمال شکست نیز در این کار است . شما به این شخص چه پیشنهادی می دهید ؟

هیچ کس به طور داوطلبانه کاری را که صد درصد شکست را به همراه دارد انتخاب نمی کند، اما مسئله این است که موفقیت کامل یک فعالیت ، از همان ابتدا مشخص نبوده و به گزینه های مختلفی از جمله همت شخص بستگی دارد .

برای قدم گذاشتن در یک مسیر ، ویژگی خطرپذیری لازم است ؛ یعنی شخص هدف و راه رسیدن به آن را برای خود مشخص می کند ، می داند که خواسته اش در این راستا چیست و چه موفقیتی را به دست خواهد آورد ؛ در مقابل از فراز و نشیب های مسیر و خطراتی که پیروزی وی را ممکن است به شکست تبدیل کند آگاه بوده و در باره ی آن ها مطالعه کرده است تا در صورت بروز مشکل ، شرایط را به نفع خود تغییر داده و اوضاع را تحت کنترل خود در آورد . این ویژگی را خطرپذیری می گویند .

باگذر زمان ، و از دست دادن بنیه ی جوانی ، اشخاص به شکست هایشان به چشم تجربه نگاه کرده و  بیشتر افسوس کار هایی را می خورند که مایل به انجام دادن آن ها بوده اند اما به دلیل خطرپذیر نبودن و امکان شکستی که در آن وجود داشته به سراغ آن حرفه نرفته اند .

بنابراین بهتر نیست به آن شخص پیشنهاد دهیم که با بررسی وجود عواملی که باعث موفقیت او در کارش می شوند و شناخت و به حداقل رساندن موانع و علل شکست ، مکان مورد نظرش را رهن و شروع به کار کند ؟

به خاطر داشته باشید اگرچه این ویژگی ها در یک فرد کارآفرین بنا بر محیطی که در آن رشد کرده و محرک های محیطی قوی تر است ، اما قابل پروش در وجود شخص بوده و تقویت پذیر است ، پس شما هم می توانید این روحیه را در خود قوت بخشیده و خطرپذیر باشید ؛ از همین الان شروع کنید و کار هایی را که حتی احتمال شکست در آن وجود دارد ، حساب شده و عاقلانه ، انجام دهید .

در انتها به خاطر داشته باشید که حتی اگر ما به سراغ مشکلات نرویم آن ها به استقبال ما خواهند آمد ، پس باید خود را آماده کنیم تا میزبان خوبی باشیم .

مرتبط ها

قالب خبری