جدیدترین مطالب امروز

خشم خود را با استفاده از این 3 روش کلیدی رفع کنید !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

خشم خود را با استفاده از این 3 روش کلیدی رفع کنید !

حتما تا به حال شنیده و یا دیده اید که یک نفر به دلیل عصبانیت و خشم ، به خود و یا دیگران صدمه زده است . به نظر شما چگونه باید خشم را کنترل و یا حتی تاحدی نابود کرد ؟

طبق تحقیقات به عمل آمده بر روی خشم ، عصبانیت بیش از حد می تواند موجب افزایش احتمال پیشرفت بیماری های قلبی و عروقی و افزایش احتمال وخیم تر شدن حال قلب شود .

خشم و عصبانیت را می توان به دو دسته تقسیم کرد : خشم سالم و خشم منفی ؛ اگر فردی دچار خشم منفی شود می تواند بسیار خطرناک باشد و اگر جلوی او به شیوه ی صحیح گرفته نشود ممکن است به خود و یا دیگران صدمات جبران ناپذیری وارد کند .

3 روش کلیدی ، برای مبارزه با خشم

1ـ پیدا کردن منشأء خشم

بعضی از افرادی که دچار خشم و عصبانیت می شوند سعی می کنند منبع اصلی که باعث ایجاد خشم و عصبانیت در آن ها شده را نابود و یا پنهان کنند اما این بدترین کار ممکن می تواند باشد ؛ افراد خشمگین باید با منشأء ایجاد خشم شان رو به رو شوند و آن را رفع کنند ، اکثر افراد زمانی که عصبانی می شوند خود را قوی ، مستحکم و خیره سر نشان می دهند ولی در درون این ظاهر قوی و نیرومند ترس ، عدم امنیت و تنهایی وجود دارد .

2ـ عقب نشینی برای کنترل خشم

زمانی می رسد که شما مرکز یک اتفاق قرار می گیرید ، بدن عده ای از انسان ها جوری طراحی شده است که در چنین مواقعی استرس پیدا کند و نتواند تصمیم درستی بگیرد به همین دلیل افرادی که دچار خشم و عصبانیت می شوند باید جلوی عمل بعدی خود را بگیرند و تمام افکارشان را یک جا جمع کنند ، اینگونه می توانند تصمیم درستی از مغز دریافت کنند که موجب آسیب رساندن به خودشان و یا دیگران نشود .

3ـ بخشش برای نابودی خشم

بخشیدن بعضی از انسان ها گناه کار عملی عالمانه است اما نبخشیدن این افراد که از کرده ی خود پشیمان اند می تواند سبب به وجود آمدن کینه و نابودی زندگی فرد شاکی شود زیرا همیشه افکار و احساسات تان بر روی همان فرد گناه کار قفل است و نمی توانید از شادی های زندگی لذت کامل را ببرید ، تنها راه لذت بردن از زندگی بخشش است البته این بخشش برای تمامی افراد صدق نمی کند .

مرتبط ها

قالب خبری