جدیدترین مطالب امروز

حسادت کودک و راه هایی برای درمان آن ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

حسادت کودک و راه هایی برای درمان آن ؟

حسادت کودک یکی از شایعترین واکنش هایی است که در اغلب کودکان و نوجوانان بروز می کند و باعث احساس نارضایتی از زندگی می شود و اگر کنترل نشود باعث آسیب به فرد و دیگران می گردد .

راه های درمان حسادت کودک :

1- فرو نشاندن حسادت کودک از طریق فشار ، اجبار یا تنبیه امکان پذیر نیست .

2- تفهیم و آگاهی : به کودک گفته شود که ما تو را دوست داریم و اگر به کودک دیگر توجه می شود به خاطر کوچکی و ناتوانی اوست .

3- رعایت اعتدال : در عین توجه و محبت به یک کودک بخشی از محبت خود را متوجه کودکان دیگر کنید و از مقایسه ی آن ها بپرهیزید .

4- محبت در تنهایی : کودک حسود را را در آغوش بگیرید و دست بر سر و رویش بکشید تا احساس کند مورد توجه است .

5- ایجاد زمینه ی اعتماد : به او اطمینان دهید که از داشتن چنین فرزندی احساس لذت می کنید .

6- ارجاع کار : کارهای کودک دیگر را در صورت امکان به کودک حسود واگذار کنید مانند آماده کردن شیر ، آرام کردن ، لباس پوشیدن و …

7- جرأت دادن : یکی از راه های فرو نشاندن حسادت کودک این است که به او بگوییم تو شجاع و قوی هستی و می توانی کارهای خودت را به خوبی انجام دهی .

8- عقده تکانی : نگاه داشتن حسادت کودک به زیان اوست و لازم است آن را بیان کند و به پدر و مادر بگوید که کودک دیگر را دوست ندارد . با حفظ خونسردی به او اجازه دهید تا احساسش را بیان کند .

9- جایگزین کردن : گاه کودک حسود می خواهد برادر یا خواهر خود را کتک بزند بهتر است یک عروسک به او بدهید تا دق دلی خود را سر آن خالی کند .

10- سعی کنید نقاط مثبتی را در کودک حسود پیدا کنید و او را به آن خاطر ستایش کنید .

11- با بازی درمانی و نقاشی سعی کنید به کودکان خود اجازه دهید احساس خود را بیان کنند و تخلیه ی روانی شوند .

12- اعتماد به نفس را در فرزندان خود تقویت کنید .

منبع : قیاس

مرتبط ها

قالب خبری