جدیدترین مطالب امروز

حرکت عقربه های ساعت به سمت چپ !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : دانستنیها

حرکت عقربه های ساعت به سمت چپ !

حرکت سایه ها با توجه به جهت مسیری که خورشید در آسمان طی می کند به سمت راست است بنابراین جهت حرکت عقربه های ساعت نیز به سمت راست طراحی شده .

اولین لحظه شماری که ساخته شد ، لحظه شمار آفتابی بود ؛ شاید بپرسید لحظه شمار چیست ؟! همان ساعت است که در اینجا لقب لحظه شمار را به آن داده ایم ، چرا که برای تقسیم بندی روز و دانستن لحظه ای که در آن قرار دارند مورد استفاده قرار می گرفته .

لحظه شمار یا همان ساعت آفتابی در مصر باستان اختراع شد ، از جایی که در آن ساخته شده احتمالا بتوانید شکل آن حدس بزنید اینطور نیست ؟

درست است ، اولین ساعت آفتابی ساخته شده به دست مصریان به شکل هرم های معروف آن ها ( ستونی سنگی با نوک هرمی شکل ) بود ، این ساعت به شکل عمودی روی زمین قرار می گرفت .

نحوه ی عملکرد این ساعت به این شکل بود که زمانی که خورشید از شرق طلوع کرده و به سمت غرب می رفت ، سایه ای که این ستون سنگی از خود ایجاد کرده بود نیز به حرکت در می آمد ، با توجه به موقعیت جغرافیایی مصر که در نیمکره ی شمالی قرار دارد حرکت سایه ی ستونی به سمت راست بود ، به این شکل مصریان از لحظه ای که در آن قرار داشتند مطلع می شدند .

با گذشت زمان و اختراع لحظه شمار ( ساعت ) به شکل پیشرفته تر ( مکانیکی ) جهت حرکت عقربه های ساعت الهام گرفته از همان ساعت آفتابی که نخست در مصر اختراع شد به سمت راست تنظیم گشت .

این مطالب در مورد کشور هایی که در نیمکره ی شمالی قرار دارند و سایه ی اجسام با حرکت خورشید رو به شمال قرار گرفته و به سمت راست حرکت می کنند بدون چون و چرا است ، اما ساعت های کشور هایی نظیر استرالیا چگونه کار می کنند ؟ آیا جهت حرکت عقربه های ساعت در آن کشور ها نیز به سمت راست است ؟

در کشور های نیمکره ی جنوبی ، سایه ی اجسام رو به جنوب قرار گرفته و با گردش خورشید در آسمان به سمت چپ حرکت می کنند ، اما به طور استاندارد جهت حرکت عقربه های تمام ساعت ها طبق یک قانون از جد خود ! ساعت آفتابی پیروی می کنند .

مرتبط ها

قالب خبری