جدیدترین مطالب امروز

جوانب شغل موقت خود را دست کم نگیرید .

تهیه کننده : بخش آموزش

تهیه شده برای بخش : کارگاه کار آفرینی

جوانب شغل موقت خود را دست کم نگیرید .

دلیل ترک کار یک کارآفرین ، عدم رضایت از شغل و ارضاء نشدن خواسته هایش در آن حیطه است و چه بسا پس از ترک کار در زمینه ی شغل موقت خود  مشغول به فعالیت شود .

بعد از شناخت ویژگی های روانشناختی ( رفتاری ) ، می خواهیم با ویژگی های جمعیت شناختی ( ویژگی هایی که می توان آن ها را موثرترین عوامل در گرایش فرد به کارآفرین شدن دانست ) آشنا شویم .

با این جمله آغاز ویژگی ها را آغاز می کنیم ” کارآفرینان تن به هر کاری نمی دهند ! “

پس حاضر به انجام چه کار هایی هستند ؟

اکثر کارآفرینان در زمینه ی شغل موقت خود ( کسب و کاری  که در آن مشغول به کار بوده اند و آن را ترک کرده اند ) فعالیتی را آغاز می کنند ، علت رها کردن شغل پیشینشان نیز ” نارضایتی از شغل ” بوده است .

این که کارفرما ، با روحیه ی نیروهای خود آشنا باشد ، اهمیت بالایی دارد ؛ زیرا می تواند افرادی که از روحیه ی کارآفرینانه برخوردار هستند را شناسایی کرده و پست هایی مناسب با روحیه ی آن ها را به اشخاص محول کند ، در غیر این صورت شخص کارآفرین از جایگاه خود ناراضی بوده و احساس می کند در آن محیط خواسته هایش ارضاء نمی شود در نتیجه کار خود را رها کرده و کارفرما نیز یک نیروی کاری خوب و توانمند را از دست می دهد .

بعد از ترک کار ، اغلب افراد دیگر به کارهای استخدامی روی نمی آورند زیرا بر این باورند که فعالیت در آن حوزه مطابق با روحیه و خواسته هایشان نیست ؛ در نتیجه کسب و کاری مستقل را آغاز می کنند که اکثریت حول محور شغل قبلی به فعالیت می پردازند ( توجه کنید که دقیقاً مشابه آن کار را انجام نمی دهند ، زیرا کارآفرینی همراه با تنوع است و باید با کسب و کار های موجود اندکی متفاوت باشد . )

مطلب این بخش به پایان رسید و با دو ویژگی جمعیت شناختی در کارآفرینان ” تجربه ی کاری ” و ” نارضایتی از شغل ” آشنا شدید ؛ می توانید بگویید چرا این سری ویژگی هارا با جمله ی ” کارآفرینان تن به هر کاری نمی دهند ” آغاز کردیم ؟

پیش از دادن پاسخ هدف از سوال را بدانید ؛ هدف این است که به شما بگوییم تنها به مطالبی که می خوانید اکتفا نکنید ، نکات کوچک را هم در نظر بگیرید ، زیرا در کار های بزرگ تر ، عدم توجه به نکات کوچکی که در فعالیت وجود دارد و مستقیماً به شما گفته نمی شود موجب می گردد نتیجه ی مطلوب را کسب نکنید ؛

دلیلمان نیز این بود که می خواستیم مانند مطالب پیشین ، با حروف اول کلمات حائز اهمیتمان کلمه ای بسازیم ( تن ) و در یک جمله مرتبط با مطلب آن را به شما ارائه دهیم .

موفق باشید .

مرتبط ها

قالب خبری