جدیدترین مطالب امروز

جا به جا کردن جسم ها به روش صحیح و اصولی

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : نکته ها

جا به جا کردن جسم ها به روش صحیح و اصولی

کار های روزمره که اغلب به آن ها توجه نداریم از جمله علل آسیب دیدن مفاصل خواهند بود اگر به روش صحیح انجام نشوند ، مانند بلند کردن جسم سنگین از روی زمین .

انجام دادن هر کاری اصول خاص و روش منحصر بفرد خود دارد که با رعایت کردن آن ها یک کار به درستی انجام می شود یعنی علاوه بر اینکه کار مورد نظر ما انجام می شود از نظر جسمانی و… نیز هیچگونه آسیبی متوجه فرد و اطرافیان نخواهد شد .

کاری که اکثر افراد با آن مواجه هستند و کمتر کسی سر و کارش با آن نیفتاده بلند کردن و جا به جا کردن اجسام است ؛ تقریبا همه ی افراد در مواجهه با چنین شرایطی خم می شوند جسم مورد نظر را بلند کرده و به مکان مورد نظر خود منتقل می کنند ؛ در چنین شرایطی قطعا شخص از کمر خم می شود ، جسم مورد نظر هم وزنی برای خود دارد و فشاری را بر روی بدن به خصوص ستون فقرات وارد می کند ، این درست مانند حالتی است که سر یک شاخه از یک درخت را بگیرید و آنقدر نزدیک زمین بکنید تا به آن آسیب بزنید ، ساقه ی درخت حکم ستون فقرات و نیروی دست شما نقش جسم دارای وزن را دارد .

به همین به ستون فقرات خود و البته تمام اندام های درگیر آسیب وارد کرده اید ، پس چگونه باید یک جسم که تقریبا از وزن قابل توجهی برخوردار است را جا به جا کرد ؟

رو بروی جسم مورد نظر قرار بگیرید ، توجه داشته باشید نباید به گونه ای باشید که موقعین جسم و شما متفاوت از این باشد ( جسم کنار شما قرار بگیرد و… ) سپی بر روی زانو های خود بنشینید ، مانند زمانی که می خواهید خود را به قد یک کودک برسانید و با آن صحبت کنید ( اصطلاحا دو زانو بنشینید ) ؛ دو طرف جسم را با دو دست بگیرید تا در حد امکان حالت تعادل برقرار شود ، جسم را به سینه ی خود چسبانده و بایستید ؛ در طول مدت جا به جایی جسم را از خود دور نکنید .

زمانی هم که می خواهید جسم را بر روی زمین بگذارید روال قبل را به صورت برعکس طی کنید ، یعنی دو زانو در محل مورد نظر بنشینید ، جسم را از خود دور کرد و بر روی زمین بگذارید ، به همین راحتی .

با رعایت این چند نکته ی راحت و ساده از بیاری ناراحتی های ستون فقران و مفاصل که بر اثر بی احتیاطی در جا به جا کردن جسم ها بوجود می آید پیشگیری کرده اید ، البته در مورد جسم های بسیار سنگین بهتر از حل دادن جسم برای جا به جا کردن آن کمک بگیرید ، چون همان گونه که یک منبع با جرم سنگین در راس یک شاخه منجر به خمیده شدن آن می شود ، حمل اجسام سنگین حتی به شکل استاندارد عوارضی چون گودی کمر را به همراه دارد .

مرتبط ها

قالب خبری