جدیدترین مطالب امروز

تنبیه و تبعات مخربی که این عمل بر شخصیت کودک دارد !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

تنبیه و تبعات مخربی که این عمل بر شخصیت کودک دارد !

یکی از عادت های بسیار بد برخی از والدین ، عمل تنبیه کردن جسمی می باشد ؛ عملی که میتواند تبعات بسیار بد و مخربی را بر شخصیت کودک بگذارد ؛ لطفا ادامه این مقاله را مطالعه کنید .

بطور کلی واژه ی تنبیه ، برای برخی از افراد ، واژه ی عادی و معمولی است و در هر شرایط و اوضاعی که باشند ، اولین ابزار تربیت کودک را در گرو همین واژه می پندارند .

مراقب باشید فرزندتان را نسبت به خودتان آزرده خاطر نسازید و خاطره بدی برای او ایجاد نکنید و از تنبیه کردن و بروز رفتار خشونت آمیز در وی پرهیز کنید مانند یک فرد بزرگ با وی صحبت کنید و به وی شخصیت بدهید

تنبیه کردن و پرخاشگری در کودک اثرات منفی دارد با توجه به این که کودک از رفتار پرخاشگرانه والدین خود الگو برداری می ‌کند .

دکتر فرزین زاد روانشناس گفت : تنبیه کردن ضررهای بسیاری برای کودک در پی دارد چراکه والدین با تنبیه کردن خشونت را به فرزندان خود می ‌آموزند .

وی ادامه داد : والدین با انجام این رفتار غلط ، ناخواسته به فرزندان خود می ‌آموزند زمانی که قدرت داشت می ‌تواند با اعمال خشونت اتفاق پیش آمده را مطابق سلیقه خودش پیش ببرد .

فرزین‌ زاد با بیان اینکه کودک پرخاشگر از والدین الگوبرداری می ‌نماید ، افزود : آنها یاد می ‌گیرند در زمان بزرگسالی ، برای رسیدن به خواسته‌ هایشان از روش تنبیه و تحقیر کردن دیگران استفاده کنند و همچنین در رفتار‌هایشان به دنبال تائید دیگران باشند ؛ آنها همچنین از موفقیت ‌های‌ خود رضایت کافی ندارند و این عدم رضایت در نهایت باعث ممانعت از رشد آنها خواهد شد .

فرزین زاد اذعان کرد : در صورتی که والدین تغییراتی را در رفتار فرزندانشان احساس کردند ، باید اثرات منفی و مثبت آن را برای وی توضیح بدهند بعلاوه پیامد‌های حاصل از هر یک از رفتارها را برای وی شرح بدهند .

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری