جدیدترین مطالب امروز

تغییر رفتار مردها پس از ازدواج صحت دارد ؟ متحول شدن امکان دارد ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

تغییر رفتار مردها پس از ازدواج صحت دارد ؟ متحول شدن امکان دارد ؟

تغییر رفتار مردها پس از ازدواج مسئله ای است که اکثر خانم ها بر سر آن اتفاق نظر دارند ؛ از نظر علم روانشناسی چه اتفاقی می افتد ؟ آیا تغییر رفتار مردها پس از ازدواج درست است ؟

اینکه مردها پس از ازدواج دچار تغییر رفتار می شوند در واقع نوعی بازگشت به رفتار عادی و روزمره می باشد . زمان آشنایی میل به رسیدن یکسری عادات را متوقف می کند و رفتارهای جدیدی جایگزین می شود ؛ چرا که آشنایی صورت نگرفته و آشنا شدن با روحیات و اخلاقیات یک فرد دنیایی جذاب و پیچیده به شمار می رود . به همین علت وقتی به یک سکون می رسند ، زوجین از هم رفتار متفاوتی خواهند دید اما چرا این تغییر رفتار مردها است که بیشتر به چشم می آید ؟

مردها سعی در کنترل رفتار ندارند ، و چیزی که این میان مطرح است تنها و تنها همان برطرف شدن میل کنجکاوی است ، در نقطه ی مقابل یک زن بسیاری از عادات خود را بدون مطرح کردن کنار می گذارد و مرد به گمان اینکه رفتار طبیعی زن است چیزی را در این بین احساس نمی کند ؛ بهتر است سعی در ترک عادات خود نداشته باشید ، اگر توان کاری را نداشته اید و اکنون جزئی از مسئولیت های بینابین به شمار می رود از روی دوستداشتن زنانه یا هر چیز دیگری بار مسئولیت آن را به دوش نکشید ؛ با گذشت زمان نه تنها جای زن و مرد در بسیاری مسائل تغییر خواهد کرد بلکه حس حمایتی که انتظار داشته اید را دریافت نکرده و بازگشت شما به چیزی که بوده اید تغییر رفتار به حساب خواهد آمد . بنابراین عادات خود را کنار نگذارید ، آن بخش از رفتارهایی که شریک شما را آزاد می دهد از طرف وی بیان خواهد شد و با گفتگو می توان آن را حل یا تصحیح کرد .

تا به این جا دریافتیم چیزی که ما تغییر رفتار مردها می دانیم بازگشت آن ها به عادات عادی روزانه است ، درصد این گونه رفتارها یا در سال های اول زندگی کمرنگ است و یا به دلیل میل و اشتیاق رسیدن چندان به چشم نمی آید . بنابراین خود واقعی باشید و با منیت همسر خود روبرو شوید ؛ زمانی که زندگی به سکون می رسد از رفتارهایی مانند قهر و زودرنجی دوری کرده و به جای کسل کردن محیط و جو تحول ایجاد کنید ؛ این تحول بسته به شرایط می تواند رفتن به تئاتر ، سینما ، مهمانی ، گردش با دوستان ، بچه دار شدن و… باشد ؛ از یک سو زوجین یک مورد نباید فراموش کنند که بیکاری ریشه تمام اختلاف ها است ؛ سرگرمی ایجاد کنید ، اگر مرد شما مخالف کار کردن شما است ( که با اوضاع اقتصادی موجود امری بعید به نظر می رسد ) ، به کلاس های دیگر بروید و… اینگونه زمان را پر کرده اید و نه تنها به رفتار همسر خود بهانه نمی گیرید بلکه برای او نیز یکنواخت نخواهید بود ؛ امری ثابت شده است که یکنواختی زن تنها از چهره و زیبایی ظاهری او نیست و موضوعی که مظرح است از نشاط افتادن او است ؛ بنابراین خود واقعی باشید ، همان اندازه فعال و شاداب که پیش از این بودید .

اکنون بر می گردیم به رفتارهای منفی که پیش از ازدواج دیده شده اند :

اگر پیش از ازدواج عادات و رفتارهای بدی را در مرد خود سراغ دارید تا چه اندازه می توان به تغییر رفتار مردها امید داشت ؟ آیا مردها بر سر این موضوع جبهه گرفته و آن را به اصطلاح خودمانی زن ذلیلی می دانند ؟

جدا از این طرز فکر های مبتدی ، پیش از این نیز اشاره کردیم که انسان از تولد تا مرگ باید در حال رشد و کمال و خودشناسی باشد ؛ زمانی که هر یک از زوجین به کمال و رشد پویاتری برسند قدرت تاثیرگذاری بر فرد مقابل را خواهند داشت ؛ قدم اول در این راه نهادینه کردن رفتارها در وجود خود فرد است . زن و مرد پس از آنکه مدت زمانی را با هم زندگی کردند تاثیراتی را از هم می پذیرند ؛ این تاثیرپذیری از سمت فردی است که رفتار مذکور در او ضعیف تر بوده و در مقابل همسر خود قدرت و منبع رفتاری آن عمل می داند . بنابراین چه خوب است عادات مثبت را در خود پرورش داده و شخصی نزدیک به رفتار و عقاید خود را برگزینیم ( با این کار مسیرهای نزدیک بهمی را برای رسیدن به اهداف انتخاب خواهید کرد ) ، با این کار نه تنها تغییر رفتار مردها بلکه متحول شدن زن نیز از چشم مرد اندک و در حد نرمال خواهد بود . در این روال سازنده هیچ کدام از طرفیت نیازی به تغییر خود نمی بینند ( جدا از مواردی که نقص رفتاری را دیده و به امید برطرف شدن آن ازدواج می کنید )، زیرا به همان شکل پذیرفته شده اند و شریک زندگی آن ها همراه مهربانی است که به او در کمال انسانی کمک می کند .

در کل تغییر رفتار مردها از دو جنبه ی غریزی و محیطی قابل بررسی می باشد ، بهتر است برای موفقیت در این راه ( در صورتی که سعی در کمال همسر خود را دارید نه تغییر کلی شخصیت وی ) همسری هم کفو خود از همه جنبه ها را انتخاب کرده و درصد ویژگی هایی نظیر انتقادپذیری ، اصلاح گری فردی و… در دو طرف به میزان تقریبا برابری مشاهده شود ، چرا که دو فرد که با عقاید و شرایط کاملا متفاوت بزرگ شده و رشد کرده اند طبیعتا مسائل یکسانی را پسندیده یا ناپسند نمی دانند و این دو به زندگی هایی کاملا جدا از هم تعلق دارند .

در مقاله ی بعد ازدواج و خانواده یک جم به این می پردازیم که هر زن چه مردی را انتخاب نماید تا بتواند زندگی با تنش کمتری را تجربه کند ؟

مرتبط ها

قالب خبری