جدیدترین مطالب امروز

تسکین خود راه حل مؤثر برای غلبه بر استرس !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

تسکین خود راه حل مؤثر برای غلبه بر استرس !

غلبه بر استرس راههای گوناگونی دارد که یکی از آنها تسکین خود است ؛ ما در این مقاله قصد داریم به کمک شیوه تسکین خود شما را به آرامش بیشتری رسانده تا بر استرس تان غلبه کنید !

بیماران از روش های مختلفی برای مقابله با اضطراب شان استفاده می کنند. به این کار تسکین خود گفته می شود.

بعضی از روش هایی که برای تسکین خود انجام می شوند نسبت به باقی رفتارها از نظر استراتژی موثرترند.

به عنوان مثال :

بعضی بیماران در مواجهه با اضطراب ، ورزش می کنند، غذا می پزند، به مراقبه می پردازند، دوش آب گرم می گیرند ، می خوابند یا با یک دوست قدیمی تماس می گیرند و با او صحبت می کنند.
برخی دیگر به طور افراطی خرید می کنند ، مقادیر زیادی غذا می خورند، بیش از حد الکل می نوشند یا از مغازه ها چیزی می دزدند. به نظر می رسد این رفتارها به منظور کاهش اضطراب انجام می شوند.

در صورت آشنایی با ماهیت اضطراب درک علت بروز رفتارهایی که به منظور تسکین خود انجام می شوند و جایگزینی فعالیت های سالم تر به جای آن ها تسهیل می گردد.

خریدهای افراطی ممکن است باعث شود افرادی که احساس حقارت و زشتی می کنند با ارزش و توانمند بودن را تجربه کنند.
مصرف الکل ممکن است باعث یادآوری یک عشق قدیمی شود.
استمنا احتمال دارد به کاهش احساس طرد و حقارت افراد کمک کند و دزدی از مغازه ها نیز می تواند تلاشی برای تنبیه و تحقیر شدن از سوی کسی باشد که خود را بسیار حریص می داند.

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری