جدیدترین مطالب امروز

بیکاری عاملی مؤثر در تقویت انگیزه خودکشی جوانان

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

بیکاری عاملی مؤثر در تقویت انگیزه خودکشی جوانان

یکی از عوامل مؤثر خودکشی در جوانان را می توان بیکاری دانست ! عاملی که اگر چاره ای برای رفع آن اندیشیده نشود ؛ می تواند معضلات دیگری هم به دنبال داشته باشد.

شاید بتوان بیکاری را بزرگترین معضل اجتماعی در جوامع به شمار آورد. بیکاری پیامد های مختلفی را برای فرد در پی دارد؛ یک فرد بیکار اصولا وقت بسیار زیادی دارد و برای سرگرم کردن خود ممکن است دست به هر کاری بزند، همچنین بیکاری فقر را نیز به همراه خواهد آورد و همین عامل موجب خواهد شد تا فرد برای کسب پول دست به هر کاری بزند.

سالیانه ۴۵۰۰۰ مورد خودکشی در ارتباط با بیکاری به وقوع می‌پیوندد.
مطابق با بررسی انجام شده از ۶۳ کشور جهان که اخیرا توسط موسسه روانپزشکی لنست منتشر شد، هر سال ۴۵۰۰۰مورد از خودکشی‌ها در ارتباط با بیکاری است. مراقبین سلامت باید بیکاری را به‌عنوان یک خطر خودکشی همیشگی و نه فقط در مواقع بحران‌های اقتصادی مورد توجه قرار دهند.

پژوهشگران دانشگاه زوریخ سوئیس، اطلاعات مرگ و میر ۶۳ اقتصاد دنیا بین سال‌های ۲۰۰۰و ۲۰۱۱ را به دقت مورد بررسی قرار دادند.دوره مذکور دربرگیرنده رفاه و پایداری و همچنین تورم مالی جهانی و عواقب آن بود. در این دوره هرسال ۲۳۳۰۰۰خودکشی ثبت شده بود که حدود ۴۵۰۰۰ مورد از آنها می‌توانست به بیکاری مربوط باشد. در سال‌های ۲۰۰۸و ۲۰۰۹ هنگامه‌ای که بحران مالی در شدیدترین وضعیت بود،تعداد خودکشی‌ها به میزان۵۰۰۰نفرافزایش یافت.

نتیجه بررسی بیانگر آن است که: «استراتژی‌های پیشگیری از خودکشی نه فقط در مواقع بحران‌های اقتصادی، بلکه در هنگام پایداری اقتصادی نیز ضروری هستند.» محققین دریافتند که: «در همه نواحی،از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ در میان کسانی که شغل خود را از دست داده بودند، میزان خودکشی۲۰ تا۳۰ درصد بیشتر بود.» آنها برخلاف مطالعات پیشین کشف کردند که زنان و مردان در همه گروه‌های سنی به یک نسبت مستعد خودکشی بودند.

رهبر گروه تحقیقاتی اعتقاد دارد: «کشفیات ما آشکار کرد که شش ماه قبل از یک افزایش در بیکاری میزان خودکشی افزایش می‌یابد.»

منبع : آفتاب یزد

مرتبط ها

قالب خبری