جدیدترین مطالب امروز

بهداشت روانی در کودکان را چگونه ارتقا ببخشیم ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

بهداشت روانی در کودکان را چگونه ارتقا ببخشیم ؟

همانطور که می دانید ، ارتقای بهداشت روانی در کودکان ، به عوامل متعددی وابسته است که ما در این مقاله می خواهیم به مهمترین این عوامل بپردازیم .

در همین ابتدا ، 3 دسته بندی را درخصوص عوامل حفاظت کودکان در برابر مشکلات بهداشت روانی درنظر می گیریم :

1- عوامل فردی : نظیر ( داشتن هوش زیاد و برخورداری از خلق و خوی آسان گیر )

2- عوامل خانوادگی : نظیر ( ارتباطات خوب با والدین و حمایت تربیتی خانوادگی )

3- عوامل محیطی : نظیر ( شبکه ی حمایتی خوب و تجارب مدرسه ای مثبت )

حال سئوال اینجاست که اساسا لزوم این دسته بندی ها چیست ؟ این موضوع اثبات شده است که هر چه کودک ، از عوامل حمایت کننده ی بیشتری برخوردار باشد ، احتمال بهزیستی روانی و یا همان بهداشت روانی او نیز بیشتر است.

یکی از کلیدی ترین عوامل ارتقای بهداشت روانی در کودکان ، شناخت عمیق تر عوامل حفاظت کننده ای است که باعث عکس العمل بیشتر برخی از کودکان در مقایسه با بقیه ی آن ها می شود .

طبق تحقیقاتی که در این خصوص صورت گرفته ، مشخص شده است که به موازات انباشت زیان ها و شمار شرایط فشارزا ، عوامل حفاظتی بیشتری برای مقابله با آن ها لازم است .

همان طور که عوامل زیست شناختی باعث بروز انواع مشکلات بهداشت روانی در برخی از کودکان می شود ، شرایط اجتماعی از قبیل : بیکاری ، طلاق و حوادث فشارزای زندگی و همچنین عوامل تربیتی از قبیل : موفقیت و محیط مدرسه نیز تأثیر مهمی در این خصوص دارند .

به طور کلی ، درک عوامل اصلی مؤثر بر بهداشت روانی کودکان ، می تواند در درمان مؤثر آن ها در مقیاس فردی ، خانوادگی و محیطی مؤثر واقع شود ، همچنین بین این تأثیرها و مشکلات بعدی از نظر بهداشت روانی پیامدهای تربیتی ضعیف و رفتار ضد اجتماعی همبستگی بسیار وجود دارد ؛ پس بنابراین شناخت این عوامل مؤثر ، علاوه بر آنکه برای متخصصان بهداشت مهم است ، برای معلمان هم از اهمیت زیادی برخوردار می باشد ، زیرا با افزودن بر تأثیرهای مثبت از نظر بهداشت روانی در مدارس به پیشرفت تحصیلی و ارتقای سطح بهزیستی هیجانی کودکان کمک می شود .

مرتبط ها

قالب خبری