جدیدترین مطالب امروز

بهداشت روانی خانواده در گرو چه راهکارهایی خواهد بود ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

بهداشت روانی خانواده در گرو چه راهکارهایی خواهد بود ؟

زمانی که می گوییم بهداشت روانی خانواده پا برجا است ، یعنی افراد پایبند به یک سری اصول رفتاری و اخلاقی هستند که یکی از آن ها داشتن درک درست است .

همه ی افراد یک خانواده در بهداشت روانی خانواده موثر و تاثیرگذار هستند ، در غیر این صورت ( حتی با عدم وجود روابط صحیح بین دو نفر از اعضا ) آن خانواده را از نظر سلامت روانی تهی می دانیم یا حداقل کامل نمی دانیم .

یکی از گام های رسیدن به بهداشت روانی در یک خانواده درست شنیدن و درست دیدن است ، چرا این دو مورد بسیار مهم می دانیم ؟ زیرا شخصی که فرد مقابل خود را همانطور که هست می بیند و حرف هایش را همانطور که هست می شنود به درک درستی از شخص مقابل خواهد رسید و همین درک صحیح از موارد مهم در بهداشت روانی اشخاص و در نتیجه خانواده است .

زمانی که فردی دیدن و شنیدن را به خوبی انجام نمی دهد و یا ذهن او دارای فکری از پیش است درک صحیح اتفاق نمی افتد طرفین دو برداشت از مسئله خواهند داشت و گرچه برداشت های متفاوت به نظر منطقی و بدون مسئله باشند می توانند بهداشت روانی را تهدید کرده و حتی باعث بروز بحث و مشاجره شوند .

به عنوان مثال مسئله اشتغال که هنوز هم در بسیاری خانواده ها ( مخصوصا زوج های جوان ) مطرح و مسئله ساز است . این موضوع می تواند به راستی بهداشت روانی را تهدید کند ، زمانی که خانمی قصد کار کردن داشته باشد و مردی مخالفت می کند بهداشت روانی به مرز تهدید می رسد ، اما راه نجات چیست ؟

گفتگو کردن بهترین راه حل برای چنین مسئلی است ، از ذهن یکدیگر در خصوص موضوع پیش آمده آگاه شوید ؛ مواردی پیش آمده است که هدف زن از شروع به اشتغال رها کردن خود از روالی عادی و روزمره و کمک به سلامت روحی خود بوده است اما مرد با این تفکر که به حتم همسر بنده از شرایط اقتصادی موجود ناراضی است با امر اشتغال مخالفت کرده و در مقابل تلاش خود را دوچندان می کند ؛ چنین مسئله و عملکردی نسبت به آن تنها موجب برهم خوردن بهداشت روانی خانواده و سردی روابط خواهد شد .

بنابراین در یک واقعه لازم است فرد سالم ( از نظر روانی ) خود را جای شخص مقابل بگذارد و از دید او به مسئله نگاه کند ؛ با چنین واکنشی اگر برای فرد مشکلی پیش آمده باشد بهتر می توانیم آن را درک کنیم ، اگر در حال بازگو کردن یک مسئله و درد دل باشد می توانیم هم صحبت و حتی راهنمای موثری باشیم و…

بنابراین لازمه ی ایجاد بهداشت روانی در خانواده پاک کردن زمینه های ذهنی ( به خصوص منفی ) از افراد می باشد و در پی آن گفتگو ، شنیدن و دیدن صحیح که منجر به درک کامل از مسئله است جزو راهکارهای ایجاد بهداشت روانی می باشد .

در مقابل فرد دوم باید به طور صحیح به بیان خواسته ها و درونیات خویش بپردازد . در نهایت دو شخص را دریک گفتگو خواهیم داشت که به دلیل ادراک درست و منطقی می توانیم آن ها را از نظر بهداشت روانی سالم بدانیم .

مرتبط ها

قالب خبری