جدیدترین مطالب امروز

برای رسیدن به موفقیت یک کارآفرین پنچر باشید!

تهیه کننده : بخش آموزش

تهیه شده برای بخش : کارگاه کار آفرینی

برای رسیدن به موفقیت یک کارآفرین پنچر باشید!

“پنچر” حروف ابتدای چهار ویژگی روانشناختی نهایی در کارآفرینان ( پیشقدم بودن ، نتیجه گرا ، چاره جویی و رهبری ) است ؛ پس برای رسیدن به موفقیت پنچر باشید .

خیلی چیز ها آنگونه که در ابتدا به نظر می رسند نیستند ، مانند پیشنهادی که به شما دادیم ؛ از چنین پیشنهادی متناقض با تعاریفی که از کارآفرینی داشتیم متعجب شدید ؟

نشانه گذاری و یا ساخت یک کلمه با حروف شروع کننده ی چند کلمه ی کلیدی ، از موثر ترین روش های به خاطر سپردن مطالب است .

بسیار خب ؛ در ابتدای پنچر بودن باید چگونه باشید ؟! ” پیشقدم ”

یک کارآفرین موفق ، هرگز دست روی دست نمی گذارد تا شخصی از راه برسد و از او خواهش کند تا اجازه دهد او را در رسیدن به هدفش یاری کند ؛ شما اگر بخواهید یک کار و فعالیت را آغاز کنید ، این کار را انجام می دهید و موانعی که در سر راهتان وجود دارد را بر می دارید ؛ در واقع پیشقدم شده و به انتظار یاری دیگران نمی نشینید .

نتیجه گرایی :

نتیجه گرا بودن یعنی نهایت هدف را در نظر گرفتن ؛ یعنی نتیجه ی عمل را در نظر گرفته و برای رسیدن به آن تلاش می کنید . شاید در این مسیر مجبور باشید از بسیاری کار های کوچک که برایتان لذت بخش است چشم پوشی کنید . اگر این ویژگی در شما از شدت بالایی برخوردار باشد ، خود به خود فردی صبور ، با اراده و امیدوار نیز هستید ؛ نتیجه گرا بودن در استقامت و پایداری در راه تا رسیدن به هدف بسیار مهم و قابل اهمیت است .

چاره جویی در “خطرپذیری ، ویژگی اجتناب ناپذیر در کار آفرینان ” به صورت غیر مستقیم تا حدودی توضیح داده شد ؛ اگر به خاطر داشته باشید گفتیم بخشی از تعریف خطرپذیری یعنی تغییر شرایط نابسامان ، به شرایط مطلوب ؛ وبژگی چاره جویی نیز پیرو خطرپذیری ، عنوان می کند که یک فرد کارآفرین باید توانایی آن را داشته باشد که در مواجه با اتفاقات غیر منتظره با ارائه ی راه حل های خوب ، شرایط را به نفع خود تغییر دهد .

در انتها نیز “رهبری ” …

شاید مهم ترین و در مقابل کم اهمیت ترین ویژگی باشد ! این ویژگی کم اهمیت است از آن جهت که همانطور که در مطلب پیشین اشاره شد ، در سلسله مراتب کاری ، نقش رهبر ( رئیس ) به شکل گذشته نباید در بین افراد گروه ( حداقل یک گروه کارآفرین ) محسوس باشد ؛ و حائز اهمیت است زیرا باید بتواند فعالیت های منابع انسانی ، همچنین منابع مادی را به سمت هدف از پیش تعیین شده هدایت کند .

خب ؛ ویژگی های روانشناختی به پایان رسیدند ؛ به خاطر داشته باشید این ویژگی ها با تمرین  و استفاده از تجربیات ارزشمند افراد قابل پرورش هستند ؛ حتما آن ها را تمرین کنید و به خاطر بسپارید ، در ادامه گهگاهی گریزی به آن ها خواهیم داشت .

موفق باشید .

مرتبط ها

قالب خبری