جدیدترین مطالب امروز

برای از بین بردن موانع خلاقیت ابتدا آن ها را شناسایی کنید

تهیه کننده : بخش آموزش

تهیه شده برای بخش : کارگاه کار آفرینی

برای از بین بردن موانع خلاقیت ابتدا آن ها را شناسایی کنید

همه افراد تا حدی دارای خلاقیت هستند ، اما زمانی که فرد اصلا نوآوری نداشته باشد یا در مقایسه با شخص دیگر ایده کمتری ارائه دهد باید به دنبال موانع خلاقیت گشت .

در حالت کلی ، شرایط اجتماع ، باورهای عمومی ، آموخته های کسب شده از طریق والدین و معلم ها همگی موانع خلاقیت به شمار می روند . فرد خلاق شخصی است که بتواند از تاثیر منفی این آموخته ها جلوگیری کرده و از آن ها مانعی برای رشد و نوآوری در ذهن خود نسازد .

موانع خلاقیت را بشناسید :

موانع خلاقیت به دو دسته فردی و محیطی تقسیم می شوند . آن دسته از موانع خلاقیت که متوجه بعد فردی اشخاص است عبارتنداز : نقص های جسمی یا ذهنی ناشی از تصادف یا بیماری ( ژنتیکی یا… ) ، مشکلات ذهنی ( ترس از تمسخر و شکست ، افکار منفی ، استراحت طلبی ، تنبلی ذهنی در به خاطر سپردن مطالب ) و یا موانع ادراکی ( داشتن انتظار زیاد و برآورده نشدن آن ها ، نداشتن مهارت در فراموش کردن امور بی اهمیت ، نداشتن ذهنی باز در بررسی مسئله از همه جوانب و بی مهارتی در تحلیل مسئله ، محدود کردن ذهن و محدود کردن مشکل به یک قلمرو خاص ) ؛ تمام موارد نامبرده به تفکیک موانع خلاقیت هستند . در ادامه موانع خلاقیت را در حوزه عوامل محیطی از نظر خواهیم گذراند…

موانع خلاقیت در افراد از بعد محیط :

خرافات ، موانع فرهنگی و تفکرات منفی ( زیرشاخه خرافات محسوب می شود ) از اولیه ترین موانع خلاقیت هستند . تعریف نشدن روابط اجتماعی به شکل صحیح و تشویق بیش از حد نیز جزو همین دسته قرار می گیرند .

برای از بین بردن موانع خلاقیت ابتدا باید آنها را در وجود فرد پیدا کرده و سپس به رفع آن ها پرداخت .

تمرین :

مسئله یا مشکلی را در یک جمع حداقل 5 نفره عنوان کنید و از افراد حاضر بخواهید بدون محدودیت به بیان نقطه نظرهایی که به ذهنشان می رسد بپردازند ؛ توجه داشته باشید در اجرای این تمرین نباید از ایده های ارائه شده ایراد بگیرید اما می توانید پیرو تکمیل کردن آن نوآوری جدید تری به آن بیفزایید ، از همه ایده ها ( حتی عجیب ترین ها ) استقبال کرده و به خاطر داشته باشید هرچه تعداد ایده ها بیشتر باشد تمرین دارای موفقیت بیشتری است . این کار را بارش فکری می نامیم . بارش ( یا طوفان ) فکری یکی از موثرترین تمرین ها در از بین بردن موانع خلاقیت در افراد است ( به شرطی که به درستی اجرا و داوری شود ) .

دو ردیف لیست تهیه کنید ، در یک ستون لیستی از اشیا مانند توپ ، لامپ و… را قرار دهید و در ستون دیگر یک سری ویژگی مانند نمناک بودن ، محکم بودن و… ؛ اکنون سعی کنید میان این دو ستون ارتباط اجباری برقرار کنید ؛ احتمالا ایده ساخت شیشه های ضدضربهاز ارتباط اجباریمیانتوپ وشیشه ایجاد شده باشد!

مرتبط ها

قالب خبری