با نحوه ی عنوان پاسخ منفی در شرایط مختلف آشنا شوید

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : دسامبر 28, 2015
با نحوه ی عنوان پاسخ منفی در شرایط مختلف آشنا شوید

عشق به معنای موافقت تام با شخص نیست، از طرفی اگر فردی اهمیت داشته باشد تا حد امکان از دادن پاسخ منفی دوری می شود ! پس تعادل کی برقرار است !

همه چیز از یک ” نه “ آغاز می شود ! خانمی که پاسخ منفی را حمل بر بی توجهی می داند و مردی که بر حرف خود پافشاری می کند… چرا باید چنین عمل و عکس العملی اتفاق بیفتد ؟

بهتر است چند نکته را خانم ها و آقایان دقت داشته باشند : اگر مرد شما پاسخ منفی می دهد دلیل بر بی توجهی و عدم عشق نیست ، احتمالا زمان مناسبی را برای عنوان کردن خواسته ی خود انتخاب نکرده اید ، بعلاوه ی آنکه اگر درخواستی مطرح شد آقایان بهتر است بدانند پافشاری همسر برای کسب رضایت دلیل برخودخواهی نمی باشد بنابراین بهتر است در موارد غیرقابل قبول پاسخ منفی را با نرمی بیشتری عنوان کنند . در نتیجه تا بدین مرحله توجه به زمان بیان نیاز ازسمت بانوان برای موافقت همسر و همچنین نرمی گفتار در بکاربردن پاسخ منفی از سوی مردها در درجه اول اهمیت قرار دارد .

چه زمانی احتمال شنیدن پاسخ منفی بیشتر است ( مخصوصا از سمت مردها ) ؟

زمانی که شخصی تازه از بیرون رسیده است .

هنگامی که شخصی بر روی مسئله ای دیگر تمرکز دارد .

زمانی که با لحن دستوری و زشت درخواست عنوان شود . خارج از این موضوع ادب نیز حکم می کند بیان درخواست همراه با لغات مرتبطی نظیر ” لطفا ، ممنون می شوم و… ” باشد .

عدم قدردانی در موارد پیشین ( که اگر باعث پاسخ منفی نشود ، میل و رغبت را هم در انجام کار به همراه نخواهد داشت ) .

بنابراین درخواست هایتان را همیشه در بهترین زمان و به بهترین شکل بیان کنید تا احتمال دریافت پاسخ منفی به حداقل برسد ؛ اگر هم پاسخ منفی دریافت کردید لحن بیان و… را مورد بررسی قرار دهید ، شاید چنان مطلب بی اهمیت بیان شده است که نیاز شما به وقوع مسئله درک نشده است ! با این حال هیچ مشکلی پیش نمی آید اگر وقت صحبت را به زمان دیگری موکول کنید و در همان لحظه پافشاری بیشتری بر موضوع نداشته باشید .

شبهات احتمالی :

شاید گمان کنید پیروی از این اصول یک رفتار از پیش تعیین شده سوء است به این دلیل که ما را در رسیدن به خواسته هایمان کمک می کند ، بهتر است از زاویه ای دیگر به قضیه نگاه کنید ، اینکه شما بهترین زمان را بیان خواسته هایتان انتخاب کنید علاوه بر اینکه کمک می کند پاسخ منفی دریافت نکنید ، بیانگر این است که شما شخص را درک کرده اید و زمانی که او را از نظر شرایط روحی مناسب ندیده اید همدم او بوده اید و به خواسته های فردی خود فکر نمی کردید . البته در نظر داشته باشید استفاده ی سوء در هر زمینه ممکن است رخ دهد و بهتر است انصاف را در چنین مواردی رعایت کنید .

اشتراک گذاری این مطلب در :