جدیدترین مطالب امروز

بافت ها و تأثیرات آن ها روی اعضای بدن انسان

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : پزشک خانواده

بافت ها و تأثیرات آن ها روی اعضای بدن انسان

بیشتر اندام ها و اعضای بدن انسان از دو بافت عضلانی و اسکلتی به وجود آمده است . ما در این مطلب اطلاعاتی درباره ی این دو بافت مهم انسان برای شما آورده ایم .

عضله های اسکلتی : سلول های عضله اسکلتی با استفاده از کار مکانیکی غیر ممتد و ناپیوسته انرژی مورد نیاز خود را فراهم می کنند . این عضله ی مهم باید ذخیره هایی از انرژی را به همراه داشته باشد تا بتواند در مواقع لزوم از آن استفاده کند ، مثلا : بتواند با قطع فعالیت سازگاری پیدا کند .
بهترین فرم های انرژی ، ATP و فسفوکراتین هستند . این دو فرم انرژی از لحاظ ترکیبات با هم یکی هستند یعنی ” هر دو از ترکیب فسفات غنی از انرژی ساخته شده اند ” البته لازم به ذکر است که انرژی شیمیایی در گلیکوژن های ” گلیکوژن ها 5\0 تا 1 درصد وزن عضله ی اسکلتی را تشکیل داده اند ” ذخیره هم وجود دارد .

بافت های عضلانی : همانطور که در ابتدا هم خواندید ، بافت های عضلانی انرژی مورد نیازشان را خودشان تأمین می کنند ؛ چگونه ؟ بافت های عضلانی انرژی را از شکستن اسید های چرب و گلوکز بدست می آورند و به صورت ATP و فسفوکراتین ذخیره می کنند . مخزن اصلی چربی در بدن بافت چربی است اما عضله ی اسکلتی این خاصیت را دارد که تری گلیسرید ( چربی ) را ذخیره کند .

طبق تحقیقات به عمل آمده بخشی از تری گلیسریدهای موجود در سلول های چربی بین تار های عضلانی در منطقه ای که نزدیک به میتوکندری ( جایی که باید مصرف شوند ) قرار دارند .

اسید چرب چیست ؟ هنگامی که عضلات در حال استراحت و یا بهبود باشند ، بعد از انقباض ماده ی اولیه که ترشح می شود اسید چرب است .

استیل کوآ چیست ؟ زمانی که اسید های چرب با آنزیم های فرایند بتاکسیداسیون که در ماتریکس میتوکندی هستند برخورد می کند استیل کوآ به وجود می آید .
استیل کوآ زمانی که بدن در هنگام ورزش است وارد سیکل اسید گلیسریدی شده و در آنجا به سوخت و ساز بدن کمک می کند .

در انتهای این مقاله از پزشک خانواده یک جم ، شاید بد نباشد که دانستنی هایی نیز درباره ی بافت ها بازگو کنیم :

1ـ آیا میدانستید ؟ هر کیلوگرم عضله ی اسکلتی ، تقریبا 12 گرم تری گلیسرید را در خود جای داده است و یا میدانید تارهای نوع یک ، که کند انقباض هستند میزان بیشتری از تار 2 تری گلیسرید را در خود جای داده اند .

2ـ آیا میدانستید ؟ لیپولیز داخل عضلانی ، بین 12 تا 20 مگاژول انرژی برای اکسیداسیون به وجود می آورد و مهمتر از آن ، اینکار چگونه صورت می گیرد ؟ این عمل به واسطه ی لیپاز داخل سلولی ، درست مثل لیپاز حساس به هورمون بافت چربی صورت می گیرد .

3ـ آیا میدانستید ؟ کاتکولامین ها حرکت تری گلیسریدهای داخل عضلانی را تنظیم می کنند .

مرتبط ها

قالب خبری