جدیدترین مطالب امروز

بازی های روان رنجورانه و نشانه های رفتاری بارز در این رویکردها

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

بازی های روان رنجورانه و نشانه های رفتاری بارز در این رویکردها

بازی ، مجموعه ای از رفتارهای نمایشی است که فرد برای دریافت واکنش موردنظر خود بروز می دهد ، در ادامه با بازی های روان رنجورانه بین دختر و پسر آشنا خواهید شد .

بازی های روان رنجورانه اگر لیستی مشخص از نظر بی تغییر بودن تعداد گزینه ها نداشته باشند ، حداقل مواردی را که در ادامه به آن اشاره می کنیم دربر خواهند داشت . بازی های روان رنجورانه عمدتا از سمت پسرها آغاز می شود تا از دختر رفتار مورد نظر را دریافت کنند . البته این به آن معنا نیست که دخترها اقدام به چنین رفتارهایی نمی کنند مجموعه بازی های روان رنجورانه ای که پسر از خود بروز می دهد به قصد سوق دادن رابطه به سمت مسائل جنسی و بهره کشی است ، از این جهت پرخطر به شمار رفته و لازم است راجع به آن اطلاعاتی را به نوجوان خود بدهید .

اهداف یک بازی روان رنجورانه :

زمانی که فردی ( دختر یا پسر ) ، مجموعه ای از رفتارها را به منظور هدایت رفتار طرف مقابل به سمت دلخواه خود بروز می دهد ، با بازی های روان رنجورانه روبرو هستیم ، عمده ترین اهدافی که طرفین از به اجرا در آوردن اینگونه بازی ها دنبال می کنند می توان به : جلب توجه ، نیاز به ترحم ، حمایت و مراقبت ، تحسین و تشویق ، دریافت محبت و عشق و لذت جویی جنسی اشاره کرد .

عمده ترین بازی های روان رنجورانه :

همانطور که گفتیم ، این بازی ها به مجموعه ای محدود اشاره نمی کنند ، اما عمده ترین این بازی ها عبارتند از : نفر قبلی اذیتم کرد ولی تو نکن ، عاشقم شو و هرچه گفتم بگو چشم ، خیلی بهتر از آنم که با تو ازدواج کنم ، خیلی ها تا حالا عاشقم شدند ، درماندگی من با عشق تو خوب میشه ، با ازدواج عشقمون به آخر می رسه ، عاشقم شو ولی آویزونم نشو ، اول من عاشقت می شم و دنبالت میام ولی بعد نوبت توست ، متاسفم ارتباط ما به آخر رسیده ، دخترها یک خروار ناز دارند . همانطور که مشخص است ، از مجموعه بازی های روان رنجورانه ای که به آن ها اشاره شد ، گروهی مخصوص پسرها و گروهی مخصوص دخترها هستند ؛ آسیب های وارده از هرکدام نیز مشخص است .

چگونه نوجوان را متوجه بازی های روان رنجورانه کنیم ؟

هر شخص با فردی مناسب خود ازدواج خواهد کرد و مناسب با روحیات فردی ( که فضای رشد و نمو از او ساخته است ) زندگی جدید خود را ادامه خواهد ؛ با توجه به این امر و همچنین با دانستن نقش تاثیرگذار والدین در شکل گیری شخصیت و باورهای فرزند ؛ ابتدا محیطی امن و انسان پرور را در خانواده ها دخیل بر این امر دانسته و سپس ارتباط تک به تک بین فرزند و والدین ( از جهت کسب آگاهی ، مشورت و پذیرش موارد مهم ) را بر این موضوع تاثیرگذار می دانیم .

بازی های روان رنجورانه پسر ، به منظور بهره کشی جنسی !

این دسته از بازی ها با نیت بهره کشی جنسی همراه هستند . همه این جوری هستند تو چرا با بقیه فرق داری ، از تو بعید بود اینطوری باشی ، فقط دخترهای مشکل دار اینطورین و… احتمالا جملات فوق ، پاسخی باشد که یک دختر در جواب ممانعت در ارتباط جنسی دریافت می کند . آگاه باشید که راه صحیح و سالم برقراری چنین رابطه هایی ازدواج است ، چرا که در صورت مواجه باشکست ( در حداقل مواقع ) ، آسیب روحی و جسمی کمتری را متحمل طرفین خواهد کرد . توصیه ما پرورش دخترهایی با آگاهی بالا در زمینه شناخت فردی و ارزش های واقعی یک زن ، همچنین تربیت پسرهایی با عقل سلیم است .

مرتبط ها

قالب خبری