جدیدترین مطالب امروز

اندوسونوگرافی چگونه به تشخیص بیماریهای گوارشی کمک میکند ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : پزشک خانواده

اندوسونوگرافی چگونه به تشخیص بیماریهای گوارشی کمک میکند ؟

اندوسونوگرافی یکی از ابزار و راهکارهای مفید برای تشخیص بیماریهای گوارشی می باشد ؛ این روش فواید مختلفی برای اینکار دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .

برتراند ناپلئون در مورد این روش توضیح داد: اندوسونوگرافی یا EUS سه کاربرد متفاوت دارد.

وی که برای شرکت در دومین کنگره بین المللی اندوسونوگرافی به تهران سفر کرده است، افزود:: اندوسونوگرافی روشی برای تشخیص توده ها با استفاده از عکسبرداری و تشخیص ماهیت توده یا کیست با ایجاد شکاف و نمونه برداری در آن است. برای نمونه اگر توده ای در دستگاه گوارش وجود داشته باشد، می توان با این روش تشخیص داد که توده باید جراحی شود یا خیر.

ناپلئون گفت: همچنین روشی برای درمان توده های دستگاه گوارش محسوب می شود که از این جهت بهه روش ای.آر.سی پی** نزدیک است و با ایجاد شکاف در درمان کیست ها کمک می کند.

پزشک بیمارستان خصوصی ژان میرموز*** شهر لئون فرانسه در مورد استفاده های متفاوتت اندوسونوگرافی در فرانسه گفت: ما از حدود ۳۰ سال قبل از این روش استفاده می کنیم و در ۷۰ درصد موارد از اندوسونوگرافی برای تشخیص صرف، ۲۵درصد برای نمونه برداری با ایجاد شکاف و ۵ درصد برای درمان کمک متوده های دستگاه گوارش ی گیریم.

وی در مورد مهارت پزشکان ایرانی در استفاده از این روش نیز توضیح داد: اولین بار است که در این زمینه باا پزشکان ایرانی رایزنی می کنیم اما به طور کلی در مورد اندوسونوگرافی مشکل این است که به سختی می توان آن را فراگرفت و پزشک باید در دو رشته اندوسکوپی و سونوگرافی مهارت داشته باشد.

ناپلئون ادامه داد: همین امر باعث می شود مهارت یافتن در آن دشوار باشد و پزشک باید دو علم را بداند وو اگر بخواهد عمل درمانی را هم انجام دهد باید ای ار سی پی را نیز بتواند انجام دهد و به همین دلیل همه پزشکان متخصص اندوسکوپی یا سونوگرافی نمی توانند از این روش استفاده کنند. در فرانسه پزشکان متخصص گوارش می توانند بعد از تخصص دوره فلوشیپ اندوسونوگرافی را بگذرانند.

وی در مورد اهمیت برگزاری کنگره اندوسونوگرافی نیز گفت: این گنگره مهارت پزشکان را افزایش می دهد وو به آنها کمک می کند از آخرین دستاوردهای همکاران خارجی خود بهره مند شوند.

ناپلئون در مورد امکان ادامه همکاری ها با پزشکان ایرانی گفت: پیش از این هم پزشکان ایرانی برایی آموزش بعضی روش های اندوسونوگرافی به فرانسه آمده اند و امکان ادامه همکاری ها بین بیمارستان ها و دانشگاه های فرانسه با پژوهشگران ایرانی وجود دارد.

دومین کنگره بین المللی اندوسونوگرافی با هدف ارائه و بررسی تازه ترین دستاوردهای پزشکی و تجهیزاتی این حوزه و حضور محققان داخلی و خارجی در پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۲۲ تا ۲۴ شهریور برگزار شد.

منبع : راهنمای سفر من

مرتبط ها

قالب خبری