جدیدترین مطالب امروز

ال نینو با تحولی عظیم در چرخه آب و هوایی در پیش است

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : دانستنیها

ال نینو با تحولی عظیم در چرخه آب و هوایی در پیش است

آب و هوا و شرایط جوی مهم ترین امر در ایجاد خشکسالی و دیگر واکنش های محیطی است ؛ امسال ال نینو سرتاسر زمین را به حالت آماده باش در آورده است .

پیش بینی های آب و هوایی همیشه درست و دقیق نیست ؛ این ثابت می کند که تغییرات آب و هوایی همیشه ممکن است باعث غافلگیری شود ؛ اما ال نینو تغییرات آب و هوایی ( جوی ) تا اندازه ای است که می توان آن را ناهنجاری برشمرد ؛ به این صورت که محیط زیست یک منطقه تا اندازه ای دستخوش تغییر شود که باعث از بین رفتن گونه ای از جانوران و یا آسیب رسیدن به پوشش گیاهی و… شود . به این تغییرات که به عنوان یک پدیده شناخته می شود ال نینو می گویند .

طبق بررسی های صورت گرفته این تغییرات هر 2 تا 7 سال یکبار به شدت می رسند ، به عبارتی ال نینو هر 2 تا 7 سال یکبار بروز می کند .

اینکه آیا امسال ( یا هر سال دیگری ) ال نینو مهمان زمین می شود یا خیر با مطالعه بر روی وضعیت آب ها امکان پذیر است ؛ البته چیزی که در ال نینو مشخصه محسوب می شود بادها می باشند اما وجود این بادها با بررسی شرایط آب اقیانوس ها امکان پذیر است ؛ آب اقیانوس ها تحت تاثیر بادهای ایجاد شده از ال نینو دارای اختلاف سطح غیر معمول می شوند و گرم شدن بیش از اندازه آب ( به عنوان یک مثال در مستندات گذشته گرم شدن آب قسمت غربی اقیانوس آرام ) را در پی خواهند داشت .

ال نینو چگونه زندگی بشر را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

با تغییرات آب و هوایی ، جابه جایی های نامتعارف صورت می گیرد ، یعنی مکانی که برای زندگی جانداران سازگار با سرما شکل گرفته است ناگهان با موج عظیم گرما روبرو می شود و بالعکس ، بارندگی بسیار در مناطق گرم ( و حتی ایجاد سیلاب ) و خشکسالی در شهرها و کشورهای سرد از دیگر تاثیرات ال نینو است . این برهم ریختگی باعث می شود برخی تولیدات کشاورزی تحت تهدید قرار بگیرند و یا آبزیانی که خود تغذیه ی پرندگان و جانوران دیگر بوده اند و حتی بخش عمده ای از فرآورده های دریایی را به خود اختصاص می دادند در حجم زیادی از بین بروند .

به همین ترتیب زنجیره ی حیات دستخوش تغییر می شود و ال نینو با تاثیر گذاشتن بر اولین خانه ی سر راه ، مانند دومینو دیگر بخش های حیات را تحت تاثیر قرار می دهد .

چگونه با ال نینو مقابله کنیم ؟

شاید نام دیگر ال نینو را بتوان بلای طبیعی گذاشت ! شما با بلاهای طبیعی مانند سیل و زلزله و… چگونه مقابله می کنید ؟

بخشی از این مراقبت ها به قبل از وقوع بازمیگردد ( حتی چندین سال ) و بخشی دیگر مربوط به آماده سازی برای آینده است . اینکه سازه های ما مطابق با استاندارد و مقاوم باشند از جمله مواردی است که باید پیش از وقوع ال نینو فکر آن را می کردیم و یا متوقف کردن پروژه های در مسیر رودخانه ها و… همچنین توجه پیش از پیش به هشدارهای جمعی و اخبار هواشناسی جزو احتیاط های جاری در زمان است .

از جمله فعالیت های مناسب سازمان مدیریت بحران نیز در مواجه با پدیده ال نینو ، ایجاد پایگاه های کمک رسان و امداد بعلاوه ی آموزش به همشهری ها در خصوص کمک های اولیه و راه های مقابله با بحران است .

با توجه به اینکه امسال در چرخه ی ال نینو قرار گرفته ایم ؛ لازم است به توصیه های یاد شده توجه ویژه شود .

مرتبط ها

قالب خبری