جدیدترین مطالب امروز

افسردگی والدین چه تبعاتی برای آینده فرزندان دارد ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

افسردگی والدین چه تبعاتی برای آینده فرزندان دارد ؟

افسردگی والدین می تواند تأثیرات منفی متعددی در دوران بزرگسالی و آینده فرزندان داشته باشد ! برای بررسی دقیق تر موضوع افسردگی والدین همراه ادامه این مقاله باشید.

در این مقاله تاکید شده است که افسردگی والدین در دوران کودکی فرزندانشان سرآغاز همه گونه دردسر در دوران بزرگسالی آنان می شود.

تربیت فرزندان باید از معیارهای بسیار بالایی برخوردار باشد تا از بروز افسردگی در سنین بزرگسالی آنان جلوگیری کند.

اگر پدر یا مادری که به خاطر افسردگی نیاز به درمان دارد و به این ترتیب لزوم پدر یا مادری خوب بودن بار اضافی بر دوش او می گذارد به او حق می دهم. اما نباید از واقعیت ها گریزان بود. برای آن دسته از ما که فرصت تربیت فرزند را داشته ایم شکی نیست که تربیت فرزند مهم ترین کاری است که می توانیم در طول عمر خود انجام دهیم. تربیت فرزند کار آسانی نیست و اینکه ما چه رفتاری داریم و چه روابطی با فرزندانمان برقرار می کنیم تا پایان عمر در زندگی آن ها تاثیر دارد.

اما دو مطلب درخصوص افسردگی والدین و تأثیر آن در تربیت فرزندان وجود دارد که اشاره به آن می تواند مفید باشد.

اولی آن است که در تربیت فرزند نزدیک بودن به هدف هم بسیار موثر است به این معنی که تلاش و اشتیاق از رسیدن به موفقیت عملی اهمیت بیشتری دارد. مهم تر از همه این است که فرزندان ما نیاز دارند از توجه و مراقبت دائمی ما باخبر باشند. مهم نیست که خشمگین و زود رنج یا حتی افسرده و شکست خورده باشیم چون اگر بتوانیم به آن ها بقبولانیم که دوستشان داریم این مسائل را می پذیرند.

نکته دوم هم تکرار پیامی است که در تمام کتاب های این حوزه تاکید شده است : افسردگی والدین قابل درمان است. انسان ها در هر حالتی بهبود می یابند. بیش از هشتاد درصد کسانی که فقط چند ماه تحت روان درمانی و دارو درمانی قرار می گیرند بهبود چشمگیری حاصل می کنند. اما اگر شما پدر و مادر افسرده ای هستید نباید در زمره دو سوم از مردمان افسرده ای باشید که به دنبال درمان نمی روند. شما در برابر فرزندان خود موظفید که بهبود یابید و بدانید که این کار اصلا دشوار نیست.

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری