جدیدترین مطالب امروز

اضطراب امتحان و علل ظهور و بروز این مشکل ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

اضطراب امتحان و علل ظهور و بروز این مشکل ؟

اضطراب امتحان از جمله حس هایی است که اغلب افراد در طول زندگی خود با آن رو به رو بوده اند ! در این مقاله از اضطراب امتحان و علل بروز آن خواهیم گفت .

تعریف اضطراب امتحان :

اضطراب امتحان اصطلاحی کلی است که به نوعی اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اشاره دارد. این نوع اضطراب، فرد را نسبت به توانایی هایش دچار تردید کرده و توان او را برای مقابله با موقعیت امتحان، کاهش می دهد.

فردی که دچار اضطراب امتحان شده است، مواد درسی را می داند، اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان به ظهور برساند. معمولا بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحانی، یک رابطه معکوس معناداری وجود دارد، به این شکل که هر چه نمره اضطراب بالاتر باشد، نمره امتحان کمتر خواهد بود و هر چه نمره اضطراب پایین تر باشد، نمره امتحان بالاتر خواهد بود.

نقش اضطراب در کاهش توانایی فرد :

اکنون این سؤال مطرح می شود که چرا اضطراب باعث کاهش توانایی فرد می شود؟ پژوهشگران و محققان عوامل متعددی را در این زمینه مطرح کرده اند. عده ای معتقدند (واین ۱۹۷۱) که وقتی سطح اضطراب بالا باشد «توجه فرد»، هم به متغیرهای مربوط به «خود» و هم متغیرهای مربوط به «امتحان » معطوف می شود که این امر موجبات نگرانی او را در خلال امتحان فراهم می آورد و در نتیجه نمره امتحان پایین می آید. اما اگر سطح اضطراب امتحان پایین باشد، توجه فرد بیش تر به متغیرهای امتحان معطوف می شود و از عهده امتحان بهتر برمی آید.

پژوهشگران دیگر، بر عواملی مانند فقدان مهارت های مطالعه تاکید کرده اند; یعنی چون فرد نمی داند چگونه و با چه شیوه ای مطالعه کند، مطالب را خوب دریافت نمی کند و در نتیجه هنگام امتحان مضطرب می شود.

عده ای دیگر اضطراب امتحان را ناشی از عدم توجه و دقت فرد نسبت به کاری که انجام می دهد، می دانند. در این نظریه، فرض این است که نگرانی یا تجلیات شناختی اضطراب، توجه فرد را از کاری که بر عهده دارد منحرف می کند و بدین ترتیب، کارآمدی او را تحت تاثیر قرار می دهد.

مجموعه این تحقیقات نشان می دهد که صرف تعیین سطح کلی اضطراب در موقعیت های ارزش یابی یا امتحان کافی نیست و لازم است عوامل خاص اضطرابی که در این میان نقش اصلی را ایفا می کنند نیز مشخص شوند.

الهام گرفته از دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری