جدیدترین مطالب امروز

اختلال سلوک در کودکان زمینه ارثی دارد یا خیر ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

اختلال سلوک در کودکان زمینه ارثی دارد یا خیر ؟

در این مقاله قصد داریم درخصوص ارثی بودن و یا ارثی نبودن مشکلی رفتاری تحت عنوان اختلال سلوک حرف بزنیم و عوامل وابسته به آن را بیشتر بشناسیم .

اشاره شد که ممکن است شماری از ویژگی ها ، کودکان را مستعد اختلال سلوک کند و نظر داده اند که ممکن است نیمی از این ویژگی ها وراثتی باشد ؛ با این حال نقش ژنتیک در اختلال سلوک نیازمند مطالعات بیشتر است .

به عنوان مثال : تندخویی و پرخاشگری تا حد زیادی می تواند وراثتی باشد ؛ گمان می رود که پوشش پنهانی زیست شناختی برای رفتار ضد اجتماعی همراه با محیط نامطلوب خانه در ترکیب با یکدیگر به پرخاشگری و اختلال سلوک می انجامد .

عوامل نوروبیولوژیک و اثر آن در اختلال سلوک :

نیاز به تحریک شدن در کودکان مبتلا به اختلال سلوک ، ممکن است اساس نوروبیولوژیک داشته باشد

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کودکانی که مرتکب رفتار ضد اجتماعی می شوند ، در مقایسه با سایرین نقص عصب شناختی وجود دارند .

در هر حال تصور بر این است که عوامل نوروبیولوژیک ، از قبیل : میزان واکنش پذیری و سطح تحریک پذیری کم ، در ایجاد زود هنگام اختلال سلوک نقش بسزایی دارند .

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری