آیا به ویژگی های اندیشه و ابعاد روانشناسی آن آگاهید ؟

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : سپتامبر 11, 2020
:: موضوع : گوناگون » مقاله آزاد
آیا به ویژگی های اندیشه و ابعاد روانشناسی آن آگاهید ؟

اندیشه در روانشناسی دارای ویژگی های است که شاید خیلی از افراد از آن آگاهی نداشته باشند ! ما در این مقاله شما را با این ابعاد از اندیشه آشنا خواهیم کرد .

انسان معمولا می کوشد از راه فکر و اندیشه مسائل و مشکلات زندگانی خود را حل کند ؛ یکی از ویژگی های اندیشه استدلال منطقی است. منظور از استدلال یک رشته روابط به هم وابسته ذهنی یا همخوانی هایی است که به وسیله یک مساله آغاز می شود و با حل آن پایان می پذیرد.

استدلال درست باید جهت و هدف داشته باشد ، به این معنی که وقتی استدلال می کنیم اندیشه ما باید در جهت مشخص سیر کند ؛ اگر اندیشه جهت مشخص نداشته باشد مانند تداعی یا همخوانی آزاد خواهد بود و ممکن است به نتیجه ی مطلوب پایان نپذیرد.

به طور کلی هر عملی که افراد آدمی انجام می دهند ، اگر بر اندیشه درست و سنجیده مبتنی نباشد و همه موارد مثبت و منفی آن مشخص نگردیده باشد ممکن است سرانجامی جز زیان و پشیمانی در پی نداشته باشد. برای نمونه رفتن به یک مسافرت چند روزه باید با فرصت ، زمان مناسب ، امکانات مالی و مادی و بجا بودن اقدام سازگار باشد.

استدلال از راه ترکیب کردن تجربه های گذشته صورت می گیرد و آن فرآیند یا عملی است که به وسیله نمادهای ناشی از تجربه های پیشین انجام می شود ؛ بدین معنی که اگر کسی درباره تجربه خود در گذشته بیندیشد و آن را با تجربه ای دیگر آن چنان ترکیب کند که به حل مساله تازه ای منجر شود در واقع از فرآیند استدلال بهره جسته است ؛ بنابراین فرد هنگام استدلال کردن تجربه های گذشته خود را به یاد می آورد سپس اینها را به گونه ای ترکیب می کند که به حل مساله معینی بینجامد.

منبع : دکترسلام

اشتراک گذاری این مطلب در :