جدیدترین مطالب امروز

آیا با وانکومایسین و موارد استفاده از آن آشنایی دارید ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : داروخانه

آیا با وانکومایسین و موارد استفاده از آن آشنایی دارید ؟

وانکومایسین یک داروی تقریبا متفاوت است که موارد مصرف خاصی دارد ؛ در این مطلب ، شما با این داروی مؤثر و همچنین موارد مصرف آن آشنایی پیدا می کنید .

آیا دارویی به نام وانکومایسین را می شناسید ؟ اگر دوست دارید که دانسته های شما ، نسبت به این دارو بیشتر شده و اطلاعات مفیدی درخصوص وانکومایسین به دست آورید ، پیشنهاد می کنیم که حتما به ادامه ی این مقاله ، توجه کنید .

وانکومایسین ، گلیکولیپیدی است با وزن مولکولی ۱۴۵۰ که توسط استرپتومایسس اورینتالیس تولید می شود .

این دارو به خوبی از روده جذب نمی شود .

وانکومایسین اثر باکتری اسید مشخصی بر علیه استافیلوکوک ، برخی از کلستریدیوم ها و برخی از باسیلها دارد ؛ لازم به ذکر است که این دارو مراحل اولیه در سنتز پپتید و گلیکان دیواره سلولی را مهارمی کند .

سوشهای مقاوم به دارو به سرعت پدیدار نمی شوند ؛ وانکومایسین داخل وریدی برای درمان عفونتهای شدید سیستمیک استافیلوکوکی از جمله اندوکاردیت به خصوص در صورت مقاوم بودنارگانیسم ها نسبت به نفسیلین تجویز می شود .

برای درمان سپسیس یا اندوکاردیت انتروکوکی ، تجویز وانکومایسین همراه با یک پنی سیلین موثر واقع می شود .

تجویز خوراکی وانکومایسین در درمان کولیت توام با غشاء کاذب ناشی از تجویز آنتی بیوتیک ، اندوکاسیون دارد ، اثرات جانبی نامطلوب این دارو عبارتند از ترمبوفلبیت ، بثورات جلدی ، کری عصبی و احتمالا هنگامی که همراه با یک داروی آمینوگلیکوزیدی مورد استفاده قرار گیرد ، آسیب کلیوی می دهد .

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری