جدیدترین مطالب امروز

آرامش خانواده نخستین اصل یک زندگی ایده آل

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

آرامش خانواده نخستین اصل یک زندگی ایده آل

اولین و شاید مهمترین چیزی که در خانواده برای استحکام و ساختن یک زندگی ایده آل نیاز است ، آرامش خانواده میباشد که نقشی کلیدی در شکل گیری بنیان خانواده بازی میکند .

همه ی ما انسانها بدون شک به آرامش نیاز داریم و به خوبی میتوانیم لمس کنیم که بدون آرامش تا چه حد متحمل فشار خواهیم شد.

جدای از طبیعت هر آدمی که نیازمند آرامش است ، اینبار این بحث را کمی به سمت خانواده برمیگردانیم که به این بهانه بتوان اهمیت بیش از پیش آرامش را در خانواده ها نیز یادآور شد.

هر خانواده برای دوام حیات به عوامل متعددی نیازمند است که از این بین ، آرامش خانواده شاید یکی از مهمترین عوامل به حساب بیاید.

همگی میدانیم که هیچ خانواده ای وجود ندارد که با دارا بودن شرایط مناسب دیگر ، بتواند بدون آرامش در خانواده ، به حیات سالم خود ادامه دهد .

آرامش را در لغت میتوان به آرام بودن ، آرام زیستن و آرام مردن تعبیر کرد . ( حتی مرگ هم بدون آرامش ، عذاب آور است )

فرض کنید دارای خانواده ای هستید که از نظر مالی و شرایط دیگر دچار کمترین کمبودی نباشید ، در این شرایط اگر آرامش جایی در زندگی و خانواده ی شما نداشته باشد ، هیچ چیز دیگری نمیتواند این خلاء را پر کند .

بیایید در این باره مثالی ذکر کنیم :

برفرض شما دارای یک خانواده ی 3نفره هستید که شرایط ایده آلی را برای خود و همسر و فرزندتان فراهم کرده اید و به خوبی با هم زندگی میکنید. یک روز همسر شما برای خرید به بیرون از خانه میرود و از آنجاییکه کسی در خانه نیست تا از کودک شما نگهداری کند ، کودک را نیز همراه خود به بازار میبرد. برحسب اتفاق و کمی سهل انگاری ، کودک خردسال شما در کالسکه اش برای مدتی کوتاه تنها میماند تا مادر به خرید منزل بپردازد. بعد از خرید و بیرون آمدن از مغازه میبیند که کودک نیست ! و بعد از کلی این در و آن در زدن و پرس و جو ، متوجه خواهد شد که کودکش را دزدیده اند. آیا در آن زمان برای شما و همسرتان بدتر از این اتفاق وجود خواهد داشت که یک آن ، همه ی آرزوهای پرورش یافته در ذهنتان که برای کودک عزیزتان داشته اید را بر باد رفته ببینید ؟ مسلما خیر .

این تنها یک مثال بود ، مثالی تلخ ولی واقعی که خدای نکرده برای هر خانواده ای اتفاق بیافتد ، آن خانواده در آن لحظات ، مهمترین و بیشترین چیزی را که از دست خواهد داد ، آرامش است . آرامشی که داشتنش به همان اندازه آسان است که نداشتنش به یک آن !

پس نباید فراموش کنیم که برخی از ما انسانها ، گاها خود باعث سلب آرامش از خود هستیم ، آن هم با دلایلی بعضا کوچک و ناچیز . درحالیکه میتوانیم لحظات شاد و با آرامش بیشتری را نصیب خود و خانواده ی خود کنیم ، به شرط آنکه درک کنیم همیشه اتفاقاتی تلخ نظیر مثالی که ذکر شد هم ممکن است در کمین ما باشد .

آرامش را نعمت بدانیم .

مرتبط ها

قالب خبری